Van Blog straatevangelisatie

De KEI-week

De KEI-week

Het was vandaag een zonnige dag. Met een mooie kraam van Gideons stonden we op de Vismarkt. Bijbels uitdelen en zoveel mogelijk over Jezus praten.

Het werd één stroom van gesprekken over onze Heiland. Er waren afwijzingen, veel jonge mensen die de kerk en hun geloof de rug hebben toegekeerd. Maar het is dan geweldig om het geloof in Jezus, op een voor deze jonge mensen, totaal andere manier te brengen. De nadruk leggen we op vergeving, genade en een Heiland die gestorven is voor onze zonden. Door Hem aan te nemen als jouw Verlosser ben je gered!

Er waren ‘s-middags 8 mensen die meededen met het uitdelen van de bijbels. En iedereen kreeg ook gesprekken, soms heel diepgaand. “Ik ben niet religieus” zei een van de aankomende studenten. Ik kon vertellen dat de bijbel dat ook niet van je verlangt. “Uhh?” Jezus vraagt niet of je religieus genoeg bent! Hij vraagt om Hem te geloven en praktisch doen wat Hij van ons vraagt. En het mooie is de belofte die Hij meegeeft. De belofte dat wonderen en tekenen de gelovigen zullen volgen! En dat het gebeurt is het gevolg van de uitdaging aangaan. Nee geen religieus gebrabbel, wel een mooi avontuur samen met Jezus.

De Voorganger

Donderdag 3 augustus 2017

We stonden, even na half acht met 5 mensen onder de Martinitoren te bidden. Het was een gebed om ons te helpen en te leiden naar de juiste personen. We willen immers van Hem afhankelijk zijn. Samen met Yannick ging het richting de Herestraat. Het begon met een een jongen die ons een gratis krant aanbood. Het was de aanleiding tot een gesprek over een ander soort nieuws 😉 Het werd een vreemd gesprek. De jongen was nogal gefascineerd door een mogelijkheid om Mars bewoonbaar te maken d.m.v. atoombommen. Toch ff gegoogeld en ontdekt dat dit een idee is van Elon Musk. (de man van Tesla) Maar geloven in God als de schepper van de hemel en de aarde dat kon onze krantenverkoper niet. Zo hadden we wel meer gesprekken met mensen die Christelijk waren opgevoed maar nu het geloof de rug hebben toegekeerd. Een jongeman verwoordde het met: “Wat niet te bewijzen is, kan niet bestaan.” Hoe is het leven dan ontstaan? Zeker niet door atoombommen! De bijbel geeft ons het antwoord. “Hij sprak en het was er. (Psalm 33:9)” Maar als je niet in Hem gelooft dan blijf je zoeken. Toch waren er mogelijkheden om te vertellen over een liefdevolle God die van ons allemaal houdt. Deze avond hebben wij niet met mensen gebeden, wel het evangelie kunnen vertellen en dat is waar het allemaal mee begint.

De laatste tijd komt er nogal wat op me af. Een aantal Youtube filmpjes gezien over 23 september 2017 Deze gaan over het teken in de hemel, zoals beschreven in Openbaringen 12. De opname van de bruid is natuurlijk dichterbij dan ooit. Hoe dan ook, waakzaamheid is geboden. Het is allemaal wel een stimulans om meer te doen dan alleen op zondag braaf naar de kerk te gaan.

https://youtu.be/SbS50oi3sII en https://youtu.be/ZSqPiR2EK2s

Jezus volgen is niet altijd rozengeur en maneschijn. Het betekent ook stappen zetten om mensen te bereiken met Zijn liefde. Dat gaat niet altijd gemakkelijk maar het is waardevol en geeft steeds weer nieuwe uitdagingen. Uiteraard hoeft niet iedereen de straat op, maar iedereen die in Hem gelooft en een wedergeboren Christen is, kan met ons meedoen!

Na afloop nog even met elkaar nagepraat over de vervaging van de normen juist ook in de kerk. Het doel? Eén grote kerk te vormen. Om dat te bereiken moet er in bepaalde kringen heel wat water bij de wijn worden gevoegd. In de bus naar huis mijmerde ik daar nog even over na. Hoe zou het zijn als Jezus de Voorganger van onze kerk zou zijn? ….Dat is Hij toch?

Op mijn website www.hetgelovenwaard heb ik een document geplaatst met 50 uitspraken van Jezus. Ik weet het, ik ben net als iedereen niet volmaakt. Maar door Hem te volgen leren we ons hart te richten op hemelse schatten. Hij is mijn Voorganger!

Geen hocus pocus

Het was weer donderdag 13 juli 2017. Een mooie dag om te evangeliseren in de stad Groningen. Dit keer waren we met 3 mensen. Ja er mogen wel iets meer mensen meedoen! Dit keer ging Hidde alleen en ik trok met Margreet de stad in. De eerste jonge vrouw die wij aanspraken was gelijk een en al verontwaardiging. Hoe wij het durfden om zomaar iemand op straat aan te spreken. Het werd een vreemde ontmoeting, toch konden we iets vertellen over ons geloof in Jezus. Woorden die je vertelt over Jezus komen uit je hart en gelijk voel je Zijn liefde stromen. Dat gebeurde eigenlijk de hele avond met al die leuke gesprekken. Je kunt je eigen blijdschap en verbondenheid met Jezus nauwelijks onder stoelen of banken steken. Dat is zo mooi. Dat werkt aanstekelijk. The first love was all around.