Categorie: Blog straatevangelisatie

Do you speak English

Dit keer heb ik zaterdagmiddag geëvangeliseerd in de stad. Het was een beetje anders dan anders. Vorige week was er n.l. een groep studenten van the Bible College York in Groningen. Deze groep bestond uit Engelse en Amerikaanse studenten. Zij hebben op meerdere plaatsen in de stad geëvangeliseerd. Afgelopen zaterdag kon ik erbij zijn. Het was fantastisch om te zien hoe deze jonge mensen vrijuit over hun geloof spraken. Ik trok samen met Banny de binnenstad in. Mensen aanspreken deed ik in het Nederlands maar ik vroeg steeds of wij verder in het Engels konden spreken. Voor bijna niemand was dat een probleem. Banny had een mooi getuigenis te vertellen over hoe God steeds zijn leven richting geeft. Vertrouwen in Jezus is het sleutel woord. Ook op financiëel gebied heeft hij echt veel wonderbaarlijke dingen meegemaakt, zoals de bekostiging van zijn reis naar Groningen. Heel bijzonder dat hij precies op het goede moment excact het bedrag kreeg van een vriend die hij jarenlang niet had gezien. We hebben met veel mensen gesproken. Een goede les was de vraag van Banny, waarin hij iemand vroeg of hij het evangelie mocht uitleggen. “Nee” was het antwoord. Als je bent opgegroeid in een christelijke omgeving dan weet je het wel. Het lijkt een beleefde vraag, maar een gesloten vraag kan een gespreksstopper zijn. Maar ja ik heb geleerd dat je niet moet opgeven, dus dan komt er gelijk een open vraag. Een vraag in de trant van: “Hoe komt het dat je niets meer van het evangelie wilt weten?” Dit geeft weer ruimte om het gesprek voort te zetten. Mensen in hun waarde laten en toch proberen om de geweldige genade van Jezus aan te bieden. We hebben mensen uitgedaagd om Jezus te vragen of Hij zich aan hen bekend wil maken, we hebben bijbels uitgedeeld en kaartjes met verwijzing naar de website Lifeteam Groningen. Toen we allemaal weer op ons startadres waren, heeft elke student zijn/haar ervaringen gedeeld. Er hing een open enthousiaste sfeer. Iedereen had wel een bijzondere ontmoeting gehad. Zondagochtend was de groep aanwezig in de Vineyard Church waar ook weer getuigenissen werden gedeeld. Het was hartverwarmend en een bemoediging voor deze gemeente, waar veel buitenlandse studenten komen. Do you speak english is not the problem! It’s the message of the Bible. En daar willen we graag over vertellen!

Ik las vanochtend een stukje uit Mattheüs 13 over de Zaaier. Berlangrijk is hoe de samenstelling is van de bodem, in een ondiepe bodem kunnen wortels niet diep groeien, waardoor de gehele plant zich niet sterk genoeg kan ontwikkelen. Maar er is nog iets belangrijk. Voeding, zonlicht, regen en ruimte boven de plant. “Out of the box” is een bekende term, maar voor ons heeft het de betekenis om jouw ontwikkeling als Christen niet te laten afstoppen door je omgeving. Jezus is onze Planter, onze Tuinier en de oogst is voor Hem. Het is onze taak om Zijn licht te laten schijnen.

 

We hebben iets moois te vertellen

We hebben iets moois te vertellen

Stel je voor, dat je iets ernstigs hebt gedaan, maar dat:

  •  iemand anders jouw schuld wil dragen
  •  en dat jij onschuldig wordt verklaard,
  •  er voor jou nooit een veroordeling komt
  •  je nooit meer bang hoeft te zijn voor de dood
  •  dat je van binnen volkomen nieuw wordt
  •  en dat je dit alles en nog veel meer krijgt en het niet hoeft te verdienen.

In de brief aan de Efeziërs schrijft Paulus: ‘Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade! ‘ Efeziërs 1:7

Wij hebben de mensen inderdaad iets geweldigs te vertellen. Iets dat ons zelf is overkomen en dat wij nu graag willen delen, omdat wij Jezus, die ons dit allemaal schenkt, trouw willen zijn. Wij willen Hem volgen! Dat is ook onze drijfveer. Wij willen de mensen vertellen en laten zien dat Jezus van hen houdt.

Gisteravond hadden we heel verschillende gesprekken met mensen. In het begin waren er vooral afwijzingen, maar langzamerhand werden de gesprekken intenser en mochten we met diverse mensen ons geloof delen. We hadden ook een apart moment met een groepje mensen die hun politieke partij op een alternatieve manier vertegenwoordigden. We moesten een paar vragen beantwoorden over telefoneren en appen in het verkeer. Daarna moesten we op de kiek! Maar ook met hen mochten we iets van Jezus vertellen en zij namen een kaartje van Lifeteam Groningen mee. Wij kregen deze pollaroid. 😉

Uiteraard is Jezus ons Licht

 

Even later mochten we bidden voor een vrouw die veel stress had. Zij gaat niet naar een kerk maar bidt wel elke dag. We heben deze vrouw en haar dochter kunnen bemoedigen en verteld over een Heiland die Van hen houdt.

Een meisje dat kort geleden haar opa had verloren en tijdens het gesprek tot tranen toe werd bewogen. Hoewel zij erg veel van haar gelovige opa hield, had zij toch het Boedisme omarmd. Wij hebben verteld, dat Jezus zei:”Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven” Het was een emotioneel, maar mooi gesprek.

We spraken ook een jongen die binnenkort voor de rechter moet verschijnen omdat hij iemand met een mes had gestoken uit zelfverdediging. Gevangenisstraf hangt boven zijn hoofd. Maar ook voor deze jongen kunnen we hoop bieden! Bijvoorbeeld door; voor hem te bidden en bij de rechtszaak aanwezig te zijn. We hebben hem wel gevraagd of hij iets van zich wil laten horen op de contactpagina van de website van Lifteteam Groningen.

Ook de twee andere teams hadden goede gesprekken en konden bidden voor genezing. Na afloop spraken we nog even over de nieuwe film van The Last Reformation. Deze film ging vorige week in Amsterdam in première. Marianne gaat onderzoeken waar we deze film binnenkort ook in onze provincie/stad kunnen laten zien.

Evangeliseren blijft altijd iets spannends houden, maar het is onze opdracht en als je Hem trouw volgt, dan is Hij er altijd bij! Hij bemoedigt en leidt ons naar de juiste mensen. Het is machtig mooi om te ervaren dat de Heilige Geest ons ook steeds weer de juiste dingen laat zeggen. Je bent als het ware een instrument in God’s hand. Wil jij ook ervaren? Sluit je bij ons aan en stuur even een berichtje via de website.

Een belangrijke opdracht!

Donderdag 22 februari 2018

Gesprekken op straat en praten over Jezus! 

Wij kennen Jezus als onze Verlosser. Wij kunnen met Hem praten en naar Hem luisteren. En dan gaat het ineens over een relatie hebben. Daar konden we gisteren over vertellen in de stad Groningen. Hidde en ik waren de enige en dus trokken we na een kort gebed samen de binnenstad in.

De eerste paar contacten waren gelijk afwijzingen, mensen die niets wilden weten van Jezus. Maar op de Vismarkt spraken we keurige man aan met een donkere jas aan en een hoed op. We vroegen of Hij Jezus kende. `Jazeker,` was het antwoord. Er ontstond een heel gesprek met getuigenissen en vooral ook over Jezus met wie wij een relatie kunnen hebben. Ook zei ik dat het niet gaat om bij welke organisatie of kerk iemand hoort. Het gaat er om of wij met ons hart geloven dat Jezus onze schuld heeft gedragen, en dat wij in Hem geloven als onze Verlosser. Tijdens de gesprekken met mensen let ik vaak op de houding van mensen. Je kunt uit hun non-verbale houding goed opmaken of iemand echt interesse heeft bij wat verteld wordt. Nou dat was onze gesprekspartner zeker het geval, hij was oprecht geïnteresseerd. Terloops vertelde hij dat hij bisschop is van het bisdom Groningen/Leeuwarden. Wij reageerden alsof de man zei dat hij leerkracht was. Ook een eerbaar beroep maar het gaat ons natuurlijk niet om beroepen. In Mattheüs 23:8 kun je lezen dat Jezus ons waarschuwt om mensen geen rabbi te noemen en even verderop is zelfs de titel vader maar aan één voorbehouden, onze Vader in de hemel. lk was onder de indruk van de manier waarop wij met deze man konden praten en ons geloof met hem konden delen. Het was een hartverwarmend gesprek. We hebben Ron van den Hout (onze gesprekspartner) een kaartje meegegeven van Lifeteam Groningen. De website waar filmpjes te bekijken zijn van wonderen op de Grote Markt. Direct na dit gesprek spraken we met een moslim man uit Marokko. Ja hij kent Jezus, maar niet als Zoon van God. Na dit gesprek hadden we lang gesprek met een engels sprekende Italiaanse student. Wij hebben veel verteld over de schepping en over Jezus. Deze jongen gelooft wel dat er iets is, maar dat is geen God en geen Jezus voor hem. Wij hopen dat deze jongen gaat nadenken en Jezus zal vinden. Ook de andere gesprekken waren erg intensief, vooral ons laatste gesprek met 2 Slowaakse jongens die in Groningen zijn voor hun werk. Ze luisterden aandachtig en stelden ook vragen, maar er was (nog) geen accepteren van Jezus. Het was een erg koude avond waarin we veel gesprekken hebben gevoerd. We konden getuigen wat Jezus voor ons heeft gedaan en we konden mensen wijzen op het balang om Hem als Verlosser te accepteren. Wat al onze gesprekspartners verder zullen doen met hetgeen ze gehoord hebben is aan hun. Wij hebben hebben gezaaid en ik ben Jezus dankbaar dat Hij ons heeft geleid naar de mensen die Hij op het oog heeft.

Vanochtend las ik een artikel van een van iemand, die ik volg in de Your Version Bible. Zij heeft Mercy Olagunju. Zij studeert medicijnen in Engeland. De artikelen die zij bijna dagelijks schrijft gaan over de vele aspecten waar wij als Christenen mee te maken hebben. Vanochtend heeft haar artikel het kopje “When you can’t hear God.” Zij vertelt op welke manieren God zich openbaart aan zijn kinderen. Zij haalt o.a. de tekst aan uit 1Corintiërs 2:14 aan, waarin staat ‘Maar iemand die niet gelovig is, de natuurlijke mens, heeft geen oog voor wat de Geest van God doet. Voor hem is dat allemaal onzin. Hij begrijpt er niets van, omdat het alleen geestelijk te doorzien is. (HTB) Daarom is het zo balangrijk dat mensen anders gaan kijken en denken. Een natuurlijke blik leidt tot de dood een geestelijk blik leidt tot leven. 

Wij hebben een opdracht die niet vrijblijvend is! Wij mogen vertellen dat Jezus er is voor iedereen, ongeacht de maatschappelijke positie van mensen.. Wat een geweldige Koning hebben wij!

Vertrouwen in Jezus

Als je de vraag stelt, wat is geloof, dan kun  je verschillende antwoorden krijgen.

Sommige mensen zullen zeggen het is een overtuiging en wijst op een aanhanger van een godsdienst. Anderen zullen zeggen: Het is de zekerheid van dingen die men niet ziet, met verwijzing naar de bijbel Hebr 11:1.

Maar los van dit alles heeft geloof ook een diepere betekenis. Het wijst op vertrouwen. Als je iemand vertrouwt dan kun je alles met die persoon delen of toevertrouwen. Vertrouwen schept verdieping in relaties, maar geeft ook moed om iets nieuws te doen.

Een uitspraak van Maarten Luther King is: “Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de hele trap te zien om de eerste stap te zetten.” Geloof in het licht van vertrouwen is dus jezelf kunnen overgeven aan iemand of om moedig wegen in te slaan die onbekend zijn, of een onbekend einde hebben. Geloof heeft een functie en is feitelijk een sleutel.

Een sleutel om bijvoorbeeld de motor van een auto te starten, daarna ga je gas geven en sturen, met het doel om iets te bereiken.

Geloof is dus als het ware de ontsteking van actie. Geloof in Jezus doet je stappen zetten achter Hem aan. In het volste vertrouwen dat Hij er altijd is om je te beschermen. Hij wil je leiden naar plaatsen die in het begin compleet onbekend voor je kunnen zijn. In Zijn Koninkrijk gaat ook niet om jouw talenten of mogelijkheden, maar of Hij jou kan gebruiken. Ben je beschikbaar en wil je in actie komen? Zo ja, dan zullen wonderen en tekenen jou volgen. En dat allemaal omdat je op Hem vertrouwt. Het mooie is dat we dat ook in de praktijk allemaal mogen zien gebeuren tijdens het evangeliseren.

Ook afgelopen vrijdagmiddag waren Hidde en ik in de stad. Na het nuttigen van een kop koffie en een goed gesprek togen we de binnenstad in. We hebben verschillende mensen ontmoet met allemaal een andere achtergrond. Zo was er een gesprek met een Luthers gelovige, en later met een stel waarvan de jongen aangaf, agnost te zijn. Een andere jongen, is gelovig opgevoed. Hij studeert chemie en richt zichvooral op nanotechnologie. Het geloof is hij langzamerhand kwijtgeraakt. Zij en al die anderen hebben van ons gehoord dat Jezus je leven kan  veranderen. We hebben bijbeltjes uitgedeeld en verteld over de wonderen die wij meemaken. Mensen zijn uitgedaagd om te bidden en te vragen of Jezus in hun leven wil komen. En wij vertrouwen erop dat Jezus verder gaat met al die mensen. Is jouw geloof ook zo groot, dat je in beweging wilt komen? Sluit je aan bij ons team en beleef het mee, dat Jezus erbij is.

 

Wij dienen onze Heiland

Wij dienen onze Heiland

Donderdagavond 8 februari 2018 een koude avond

Hidde en ik waren de enige deelnemers en dus trokken we samen de stad in. We kregen veel afwijzingen, mensen wilden of geen gesprek of hadden haast. Toch waren er ook tijdens deze koude koopavond wel contacten. We hebben aan meerdere mensen het evangelie kunnen vertellen en dat Jezus hun leven kan veranderen. Er waren echter veel mensen die onze boodschap van de hand wezen. Of men gelooft in iets universeels of men ziet het wel, maar de uitnodiging om Jezus te accepteren als Verlosser, dat was voor iedereen (nog) teveel gevraagd. We weten natuurlijk niet welk effect onze gesprekken hebben. Wij zaaien en bidden dat God verder gaat met deze mensen. Maar de tijd is kort voor Jezus terug komt. Afwijzingen kunnen grote gevolgen hebben. Maar wat nu een afwijzing is kan morgen ineens helemaal anders zijn. God gebruikt ons om zijn liefde aan de mensen te tonen. Hij nodigt mensen uit. Natuurlijk zien wij liever dat mensen zich bekeren en met God verder gaan. Maar alles heeft zijn tijd en wij zijn een schakeltje in het proces. En dat maakt ons werk zo machtig mooi. We zijn er niet voor onszelf. We dienen onze Heiland.

Het valt steeds weer op dat veel mensen wel christelijk zijn opgevoed maar het geloof de rug hebben toegekeerd. De wereld heeft ook zo veel verleidingen. Jezus volgen is nooit vrijblijvend. Mensen hebben geen idee hoe waardevol het leven met Hem is. 

Jezus zegt ook in Johannes 7:7 ‘U kan de wereld niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig, dat haar werken boos zijn. ‘ Wat een contrast in een paar dagen tijd wordt Jezus als de Verlosser Jeruzalem toegejuicht. Een paar dagen later wilde iedereen Hem kruisigen. Maar Jezus sterven aan het kruis was het ultieme offer om mensen vrij te kopen van de boze. Zijn opstanding en Zijn verheerlijking laten de macht van God zien.

 

 

We hebben het woord gezaaid en bidden dat er wonderen gaan gebeuren.

 

God is goed!