Van Blog straatevangelisatie

De oude en de nieuwe mens

De oude en de nieuwe mens

Gisteren zocht ik even in mijn bijbeltje naar een voor mij erg bekende tekst.

Het is de tekst uit Efeze 4:20 In mijn bijbel (NBG) luidt die tekst:

“Maar gij geheel anders”. Een erg bekende tekst die veel wordt gebruikt. Wonderlijk dat deze tekst alleen in de NBG zo wordt vertaald.

In andere vertalingen wordt de tekst “Maar u hebt Christus zo niet leren kennen” (HSV)

Andere bijbelvertalingen komen daar steeds het dichtst bij in de buurt. Heel apart dat het evangeliseren gisteravond hier direkt mee te maken had. Ik was samen met Marianne. We hebben heel wat gesprekken gevoerd met ongelovigen en ook met een paar jongelui die beweerden wel te geloven. Maar dan ging dat ging niet altijd gepaard met kerkbezoek, bijbellezen of een andere levensstijl.

 Christen zijn volgelingen van Jezus. Mensen die in Zijn voetstappen willen treden en bereid zijn om op een andere manier te gaan leven. Er zijn natuurlijk ook ongelovigen die ogenschijnlijk weinig verkeerds doen. Sterker er zijn veel ongelovigen die veel voor hun naasten doen zonder er iets terug voor te verwachten. Sommigen van hen zijn zelfs tot hun eigen verrassing geridderd in de orde van huppeldepup. Een koninklijke onderscheiding die men met trots draagt.

Maar de echte waardevolle onderscheiding is die van onze Hemelse Vader. Die ontvang je als je Jezus ten diepste leert kennen. Als Hij op de troon van jouw leven mag zitten. Ik kreeg van Marianne een link naar een paar filmpjes die hier helemaal bij passen.

https://www.youtube.com/watch?v=sGuAz4QzpBA.

Wat geweldig dat we mogen vertellen over een liefhebbende God die wil dat alle mensen behouden worden. En daarvoor zelfs zijn Zoon Jezus heeft gegeven. Maar daar hoort dan wel een levensstijl bij die wij hebben leren kennen van Jezus.

We hebben hierover mogen vertellen en mensen uitgenodigd om Jezus te accepteren in hun leven. Verschillende mensen accepteerden een bijbeltje en beloofden deze te gaan lezen. Achterin staat het evangelie heel kort samengevat.

 -God houdt van je,

-We zijn allemaal zondaren,

-God’s oplossing voor zonde en

-Iedereen kan gered worden.

We hebben gezaaid en nu is mijn gebed dat het zaad in goede aarde is gevallen en tot wasdom komt!

 

God vertilt zich niet

Donderdag 1 juni 2017 God vertilt zich niet!

 

Het was een warme avond en eigenlijk best wel relaxed om te evangeliseren in de stad Groningen. Een klein clubje (3 mensen) maar vol goede moed. Het gaat er tenslotte om dat we de mensen over Jezus vertellen. Dat hebben we gedaan. Dit keer vooral met studenten. Mensen die dus gewend zijn om alles kritisch te benaderen. Het is dus steeds oppassen om niet in eindeloze discussies terecht te komen. De focus moet zijn om te blijven getuigen over wie Jezus is en waarom Hij gestorven is. Toch pobeerde een jongen ons uit te dagen met de opmerking of God almachtig is. Ja dat is Hij. Maar… ja en dan ga je toch voorzichtig worden 😉 Kan God een steen scheppen die zo groot en zwaar is dat Hij die niet kan tillen?

Bij een ontkennend antwoord is God dus niet almachtig en bij een bevestigend antwoord ook niet. Maar God is een heilig God en doet geen dingen die nutteloos zijn.

Hij is de Rots

 

De bijbel geeft nog meer dingen aan die onmogelijk zijn voor God. God maakt niet ziek, brengt geen verleiding (Jakobus 1:13 niemand mag zeggen dat een verleiding “van God” gekomen is.)

Het waren al met al leuke gesprekken en we hebben echt kunnen vertellen over het heilsplan en dat je direkt met God kunt spreken,. Als je twijfelt over Zijn bestaan. Vraag dan of Hij je zichzwelf wil openbaren. (Jacobus 1:5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.) Maar dan wel luisteren en de antwoorden serieus nemen. Ik bid dat de jonge mensen die wij hebben gesproken Jezus zullen gaan accepteren. Ik heb ontdekt dat evangeliseren je sterkt in je eigen geloof. Hele mooi zijn de woorden van Paulus in de Roemeinen brief.

10:9-10Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. En dat is een waardevolle boodschap voor iedereen! Nog even over die grote steen. 

Waardevol

Bijna weer een week voorbij en best aparte avonturen meegemaakt. Allereerst verscheen er in het nieuws dat er een groep mensen (Gideons) bijbels hadden uitgedeeld bij S.G. de “Winkler Prins” in Veendam. Er hadden ouders nogal fel naar school gereageerd. Maar ja, we stonden buiten het hek. Erg he? Bijbels uitdelen! Nou ja Nieuwe Testamentjes met daarbij de Psalmen. De bijbel is verreweg het meest verkochte en gelezen boek ter wereld en wordt niet geaccepteerd als je het gratis aan tieners uitdeelt. Nou beste ouders, er zijn wel mindere boeken die op de leeslijst van uw kinderen staan! Er waren zelfs kinderen die terug kwamen om een bijbeltje voor hun broertje of zusje te halen.

Gisteren was het kermis in de stad Groningen maar wat hebben we gave gesprekken gevoerd. Gebeden op straat, genezingen meegemaakt en mensen over Jezus kunnen vertellen die gestorven is voor onze zonden. Kijk dat is nou ” Waardevolleven!” We waren met 3 groepjes van twee. Wij hadden al snel ons eerste gesprek met een nogal bizar uitziende jongen en meisje. (tatoeages en een aparte kledingstijl) Maar juist met die jongen, die behoorlijk last van zijn rug had, konden we bidden. Daarna was de pijn weg! Er volgde nog een heel gesprek over het offer van Jezus en dat alle mensen welkom zijn bij Hem!  Daarna nog een aantal gesprekken met moslims, een Itliaanse student en een bijzondere ontmoeting met een studente die wel gelooft maar de kerk had verlaten. We bemerkten een enorme belangstelling en openheid. God is aan het werk met al deze mensen die wij hebben ontmoet  ….De terugreis naar Spijk was het zweven…nou ja figuurlijk want die zweefmolen op de Grote Markt is voor mij alleen leuk om naar te kijken.

 

Hoe lees ik

Mijn eerste gang in Groningen was gisteravond naar boekhandel van der Velde. Daar had ik een paar weken eerder een boekje zien liggen. Dat wilde ik hebben. Ik hoefde er niet eens voor te betalen, want ik had een ruilmiddel meegenomen. En boekenbon! Zij de bon, ik het boek. De titel is al veel zeggend “Hoe lees ik” van Lidewijde Paris. Een heerlijk boekwerkje over de kunst van het lezen. Het is al in de eerste hoofdstukken een echte eye-opener! Een eye-opener is echt heel handig bij het lezen. Maar zoals even later bleek ook tijdens gespekken.
We waren met 6 personen en dus met 3 teams trokken we, na een kort openbaar gebed naast de bushalte, de stad in. Ja, we hebben op straat met iemand gebeden voor genezing van een geblesseerde knie, we hebben mensen uitegelegd wat de werkelijke betekenis is van Pasen, maar één gesprek bleef echt bij me hangen. Een jongeman die z.g.n. de bijbel al had gelezen, maar hij komt tot de conclusie dat andere geloven toch wel veel overeenkomsten hebben met de bijbel. Hij gaf zelfs aan dat er bij hem thuis weleens tot diep in de nacht wordt gepraat over geloof. Op een filosofische manier vroeg ik? Ja, zei hij gretig, waarschijnlijk om zijn verhaal meer inhoud te geven. Ik moest denken aan het boekje, dat gewikkeld in cadeaupapier in mij jaszak zat. “Hoe lees ik”, je zou de titel kunnen ombuigen naar “Hoe spreek ik” of “Hoe benader ik” Hoe graag de jongeman ook wilde praten. Hij begon af te haken toen wij de vraag stelde of hij een relatie wilde met Jezus. Hij nam een kaartje mee die verwees naar de film die te zien is op TLRFILM.NL . Hij wilde kijken maar alleen als ik beloofde, dat ik naar een vage website zou kijken over geloven. Dat heb ik heel kort gedaan en kwam tot de conclusie dat een boek ruilen voor een boekenbon, wat anders is dan, als ik dit doe dan moet jij dat doen. Het levert niks op en is verspilde energie! Het was toch een mooie avond met gesprekken en genezing. Jezus is er altijd bij!
Oh ja nog even over het boekje met de titel “Hoe lees ik” dat eigenlijk gaat over het lezen van literatuur. Maar, hoe lees ik de bijbel? Als literatuur, als kennis, als bevestiging van mijn denken, het kan allemaal, maar lees de bijbel vooral als een ontmoeting met jouw God! En over die God wil ik graag vertellen! Hoe? Dat maakt niet uit, zolang er mensen zijn die willen luisteren!

Dank u wel

Op donderdagavond 30 maart 2017 stond er ineens een groep van 11 personen onder de Martinitoren te bidden. In het gebed werd gevraagd om leiding van de Helige Geest en of Hij ons naar de juiste mensen wilde leiden. Wat gaaf, zomaar op straat. Ja, je staat in de kijker en wat zullen al die mensen die daar bij de bushokjes staan te wachten wel niet denken? Maar daar dachten wij dan weer niet aan. Een zekere spanning besloop mij. Na het bidden werden er groepjes gevormd en gingen we op stap. Een aantal had gelijk al contact. Wij liepen richting de Herestraat. Daar hadden we een aantal gesprekken!. Het begon met een moslim man. De eerste vraag was of hij pijn had. En ja. Dat had hij. Maar het kwam niet tot bidden. Het werd een discussie met ieder een ander uitgangspunt. Gelukkig ben je dan met 2 personen, waardoor de ander alles weer terug kan brengen tot de eerste vraag. “Mogen we voor u bidden.” Maar het antwoord was “Liever niet!” We hebben hem een kaartje meegegeven van www.hayatv.tv Een arabische website waar bekeerde moslims getuigenissen geven en waar ook bijbelstudies te vinden zijn in het arabisch. Dank je wel” was het antwoord en of wij dan weer naar een moslimwebsite willen kijken. Dat wil ik wel, maar dan gaat het er mij om, hoe ik moslims het beste kan aanspreken. Ondertussen kunnen we natuurlijk al laten zien dat Jezus geneest en bevrijdt! We hadden ook een gesprek met een jongeman die tijdschriften verkocht van de N.C.R.V en K.R.O. De opbrengst van zijn verkopen zouden helemaal naar het Leger des Heils gaan. We hebben veel kunnen vertellen over Jezus en over de wonderen die we op straat meemaken. De jonge was onder de indruk. Maar zei zelf (nog) niet te geloven. We hebben hem een kaartje meegegeven van Lifeteam Groningen. Hij zou gaan kijken. En ondanks dat we geen tijdschrift abonnement wilden, nam hij afscheidt me de woorden “Dank u wel.” Ondertussen had Eric mijn metgezel een man zien lopen op krukken. Daar gingen wij op af. Hij bleek na een val, een ernstige blessure aan zijn knie te hebben. We vroegen of we voor hem mochten bidden, want Jezus herstelt! Ook deze man zei niet te geloven maar we mochten wel bidden. Er was direkt al verbetering maar na nog 2 keer bidden verscheen zijn vriendin op het toneel. Ineens was het allemaal voorbij. De man verdween samen met zijn vriendin. Nog wel met de inmiddels bekende afscheidswoorden “Dank je wel.” Toen volgde een gesprek met een jongeman. Ja hij kent Jezus. Hij is een orthodox Syrisch gelovige. Thuis wordt er geen arabisch gesproken maar aramees. “Heb je ergens pijn of ben je ziek” vroegen wij hem. “Ja ik heb last van astma en af en toe ernstige migraine.” Ook voor deze jongen hebben wij op straat gebeden. En hem vrijgesteld van de machten van ziekte. De jongen was onder de indruk van alles. En uiteindelijk hebben wij hem gewezen op de website van Lifeteam Groningen. We namen afscheid met “Jezus houdt van je en God’s zegen. “ “Dank u wel” zei hij en we bidden voor hem en al die anderen, dat de “dank je wel’s” bestemd zullen zijn voor Jezus. Omdat Hij zoveel voor ons allemaal heeft gedaan!