Categorie: Blog straatevangelisatie

Free hugs

Dit keer hebben we vrijdagmiddag geëvangeliseerd in de stad Groningen.

Na het het nuttigen van warme chocolademelk bij Bakker Bart togen Hidde en ik de stad in.

Nou ja dat togen duurde maar een paar stappen. Aan de overkant van de straat stonden twee jongens, een van hen droeg een kartonnen bordje met de tekst ‘free hugs’. Niet dat we daar nou op uit waren. Maar we hebben deze jongens wel het evangelie kunnen vertellen. Een van de jongens had pijn in zijn schouder en hij vond het prima, dat we voor hem gingen bidden. En zo stonden we op het drukste kruispunt in de binnenstad te bidden voor een pijnlijke schouder.

Er volgen meer mensen met wie we op straat konden bidden. Telkens weer kregen we de ruimte om het evangelie te delen en zelfs hebben we enkele bijbeltjes uitgedeeld. Sommige mensen houden er wel vreemde ideeën op na, zo vertelde een jongen over robots die steeds intelligenter worden en misschien ook wel kunnen gaan geloven.  🙂  Dit soort verhalen zijn ook weer aanknopingspunten om uit te leggen hoe God de mens heeft gemaakt en waarin de mens zich onderscheidt van dieren en dus ook van robots. God schiep ons immers naar zijn beeld. De mens kwam tot leven doordat God zijn levensadem in de neus van Adam blies (Gen 2:7). Dat geeft aan dat wij als mensen een geest hebben die zich wil verbinden met onze Schepper. In Johannes 6:63 zegt Jezus Het is de Geest (van God) die levend maakt.

Ook ontmoetten we een diep gelovige jongeman. Hij is Vrijgemaakt, en klonk als een wedergeboren christen. Hoe gaaf is het dat Jezus in alle gezindten mensen weet te vinden die zich met Hem willen verbinden. Ik moest stiekem weer denken aan die jongens met dat bordje “free hugs” Jezus nodigt iedereen uit. Komt, koopt en eet zonder geld. Maar een ontmoeting met Jezus, gaat wel wat verder dan alleen een vluchtige hug. Het veranderd je leven!

Het (in)complete plaatje

Gisteravond waren we met 2 man sterk. Nou ja niet helemaal want we werden natuurlijk vergezeld door onze Heiland. Het werd dan ook weer een bijzonder mooie avond met veel gesprekken. Later toen ik thuis was bekeek ik nog even een Youtube video van Torben Sondergaard. Hij ging in op de kritiek die er soms is, dat de filmpjes die hij op het internet plaatst alleen maar de genezingen en bevrijdingen laten zien. Altijd dus de positieve dingen en nooit de afwijzingen en ook geen mensen die niet genezen worden. Dat schept een beeld, dat altijd alles perfect verloopt. De werkelijkheid is anders en Torben legt dat ook uit. Hij schetst in die video precies het beeld, dat wij ook ervaren. De afwijzingen, de moeizame gesprekken en ook de vele positieve gesprekken. Wat nooit in een video is te vangen, dat is het complete plaatje. Laten we eerlijk zijn, er zijn mensen die Jezus afwijzen, maar wat gebeurt er verder met die mensen? Komen ze later weer met anderen in contact of lezen ze iets dat hun herinnert aan die vluchtige afwijzing? Wat wij wel zien zijn fragmenten uit een voortdurende strijd. Wij zijn slechts gezanten die gehoorzaam willen zijn aan onze Leidsman. Wij gaan de gesprekken aan, wij delen het evangelie, wij dagen mensen uit om Jezus te accepteren en te volgen. Daardoor maken we altijd dingen los bij mensen. Maar er gebeurt buiten ons blikveld veel meer dan we ons ooit kunnen realiseren. Wat mij bemoedigt zijn iedere keer die positieve gesprekken, de mensen met wie we gewoon op straat kunnen bidden voor genezing. Maar die momenten zijn dus slechts zichtbare bevestigingen van wat er in de geestelijke wereld gebeurt. In Lucas 10 kun je lezen over de uitzending vn de 70 discipelen. Er gebeurt iets fantastisch als zij vol met enthousiaste verhalen terug komen. Jezus zegt dan: vs 18 “Ik zag de duivel als een bliksem uit de hemel vallen. 19Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. Ik heb jullie macht gegeven over het hele leger van de vijand. Niets zal jullie kwaad kunnen doen. 20Maar wees er niet blij over dat de duivelse geesten jullie gehoorzamen. Wees er liever blij over dat jullie naam staat opgeschreven in de hemel.”

Maar het gaat verder met een prachtige stukje waarin we lezen dat Jezus geroerd werd van vreugde door de Heilige Geest.

21Op dat moment werd Jezus vol van de blijdschap van de Heilige Geest en juichte: “Vader, Heer van de hemel en van de aarde, Ik dank U dat U aan eenvoudige mensen bekend heeft gemaakt, wat U voor wijze en verstandige menselifetem groningenn geheim heeft gehouden! Ja Vader, zo heeft U het willen doen. 22De Vader heeft Mij alles gegeven. En niemand weet wie de Zoon is, behalve de Vader. En niemand weet wie de Vader is, behalve de Zoon én de mensen aan wie de Zoon het bekend heeft gemaakt.”

23Daarna zei Hij tegen de leerlingen: “Het is heerlijk voor jullie dat jullie dit allemaal mogen zien. 24Want Ik zeg jullie: veel profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze hebben het niet gezien. En ze hebben willen horen wat jullie horen, maar ze hebben het niet gehoord.”

Het mooie van evangeliseren is dat je deel uit maakt van die strijd. Je gaat de dingen anders bekijken. Dus ook de afwijzingen en de gesprekken waar je eigenlijk van denkt “Hoe kan iemand dat geloven?” We hebben het evangelie mogen zaaien en mogen vertellen over de liefde van Jezus. We hebben een jongeman mogen bemoedigen om de stap te zetten om zich te laten dopen, We hebben een z.g.n. christen die maar weinig van het evangelie wist kunnen vertellen waar het om gaat. Er zijn gesprekken geweest in het Engels met o.a. een Franse jongeman. We hebben een leerkracht uit Drachten kunnen vertellen over het offer van Jezus en dan was er die ontmoeting met het Vrijgemaakte stel. Ook hen hebben we kunnen bemoedigen en vertellen over de wonderen die Jezus doet. Kortom het was een mooie avond. Maar ik hoopte eigenlijk op meer. Het was n.a.v. vorige week, dat ik bad voor een mogelijkheid om mensen in een groep van Jezus te vertellen en te begeleiden. Het werd mij al wel duidelijk dat het niet zo hoefde te zijn dat ik dat zou gaan doen. Toch heb ik de hele avond wel gedacht of God mijn gebed zou verhoren. Maar we hebben geen gesprek kunnen voeren met een groep en al helemaal geen afspraken kunnen maken voor nagesprekken. Tot we bij de bushalte waren en ik aan Hidde vroeg hoe het zijn zoon Jannick gaat. Ik had hem al een tijdje niet gezien op donderdagavonden. Maar Hidde vertelde dat hij erg druk is met zijn studie, maar dat hij wel af en toe met een groepje studenten over Jezus kan praten en dat is ook evangeliseren toch? God’s wegen zijn altijd zo verrassend gaaf.

Sinterklaas in town

Sinterklaas in town

Het zijn verwarrende tijden. De kerstverlichting brandt, maar vol verwachting klopt ons hart. Brievenbussen vol met reclames, winkeliers maken overuren, bestelbusjes  “Bol” met vracht, rijden af en aan om alle geschenken op tijd af te leveren. Het is ook druk in de stad met kooplustig publiek. Sinterklaas is in town.

Het is mooi als een land tradities heeft en hoe mooi is het Sinterklaas feest wel niet? We kopen cadeaus en verrassen onze familieleden met surprises en gedichten. Soms koppelen mensen dit feest echter aan hemelse zaken. God is immers goed en wat een gulle God is Hij. Maar God is geen Sinterklaas die even langskomt om een vracht cadeau’s af te leveren en daarna weer vertrekt. Nee God is alom tegenwoordig en wil gekend worden. Hij verlangt dat we met Hem optrekken en dat wij Zijn licht laten schijnen in deze wereld. En schijnen is o.a. praten over Hem en handelen naar Zijn wil. 


Daarvoor waren we gisteravond in de stad. Om mensen aan te spreken en te vertellen over onze liefdevolle God. Vooraf had ik al gebeden en gewoon God gevraagd ons te willen leiden naar mensen die open staan voor Zijn Woord. Hoe gaaf het werd kon ik in mijn stoutste droom niet bedenken. Ontmoetingen om nooit te vergeten. Het eerste gesprek was al zo gaaf, dat we er onder de indruk van werden. We spraken een jonge vrouw aan, en dat werd een mooie ontmoeting. Wat had deze jonge vrouw een open hart. Zij vertelde over haar oma, over God die werkelijk wonderen had gedaan, maar dat zij het leven met Jezus een beetje kwijt was geraakt. We konden veel vertellen en haar uitnodigen naar de Vineyard gemeente. Ook ontmoetten we een Marokkaanse vrouw die vroeger moslim was maar nu erg vurig is voor Jezus. Uiteraard waren er ook andere gesprekken. Gesprekken met mensen die niet kunnen geloven. Of toch? Zullen de woorden die wij gesproken hebben, over Jezus die van hen houdt, het zaad laten ontkiemen? Genade is een mooi geschenk, maar ook een geschenk dat ons uitdaagt om Jezus te volgen en te doen als Hij deed. Dus de zelf gerichtheid, hoe moeilijk ook, laten varen, want gij zijt geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen. In Jacobus 4 kun je hier iets over lezen. Maar de enige reden dat u niet hebt wat u wilt, is omdat u God er niet om vraagt.3Of u bidt Hem er wel om, maar krijgt niets. Wel, dan hebt u het Hem op een verkeerde manier gevraagd. Als u Hem alleen iets voor uw eigen genoegen vraagt, geeft Hij het niet. Onze verlanglijstjes zijn gebeden voor mensen, gebeden voor genezing, herstel en bevrijding, want Zijn Koninkrijk komt spoedig!

Een licht dat heelt

De Binnenstad van Groningen is één al gekleurde lichtjes.

Zelfs het stadhuis staat er gekleurd op.

 

Het is druk deze koopavond 23 november 20127. Morgen vrijdag 24 november is het black friday. Dat betekent dat veel winkels nu al spectaculaire uitverkoop hebben. Het trekt mensen naar de stad om spulletjes te scoren. Niet erg om leuke dingen te hebben, maar helaas brengt al die verleiding mensen maar al te vaak in grote financiële problemen, en dan krijgen de zorgen vat op het leven zelf. Een duivelse strategie die maar al te goed werkt. Maar er is ook een andere kant. De kant van het heldere licht, Geen knipperend in duizenden kleuren licht, maar een helder licht dat je omgeeft, je reinigt, heelt en verbindt met de levende God. Dan maken spullen niet meer uit, Oh ja, je mag genieten van wat je hebt, maar het leven met God overstijgt bezittingen. Het evangelie brengen is goed nieuws voor mensen die in de greep van de boze leven. Maar willen die mensen wel los komen, van de dingen waar ze aan vast zitten? Het is een keuze die wij mogen aanbieden. Geen dwang, geen je moet, maar een uitnodiging om deel te nemen aan een geweldig feestmaal, een feestmaal van bevrijding en herstel. Ook deze avond hebben we weer met veel mensen gesproken, ook met buitenlandse studenten. Het valt altijd weer op dat de meeste mensen zo hun eigen theorieën erop na houden. Er zal wel iets zijn, of God is iets universeels, bla bla bla. Allemaal mooi bedacht. Je hoeft nergens rekening mee te houden en leeft je leven. Maar Jezus is degene die terug komt om zijn bruid te halen. Dat zijn wel de mensen die in Hem geloven en Hem willen volgen. Stappen durven zetten om te doen wat Hij van je vraagt. Soms moet je zelfs dingen opgeven of een weg gaan die niet gemakkelijk lijkt. Maar Jezus volgen is niet afzien maar opzien! Er is nog steeds tijd voor mensen om een keuze te maken, maar arbeiders om deze mensen te bereiken, helaas te weinig. Zijn wij echt open kanalen voor Jezus. Verspreiden we echt zijn licht? Hoe dan ook, gisteravond hebben weer velen gehoord van Jezus. Het evangelie is weer gezaaid. Ik bid dat de Geest het zaaigoed tot wasdom laat komen. Gebed is trouwens pure kracht op zich. Ik las een intro stukje uit een leesplan van de YouVersion bibleapp. Het is uit het leespan, bidden voor je olifant (gedurfde gebeden).

De geestelijke nucleaire eeuwige kracht van gebed”

De duivel is niet in staat gebed te bevatten. Gebed is geestelijk nucleair van aard, het is de grondstof van God en Zijn volk. Gebed is buiten Satans invloedssfeer. Hij heeft geen macht om het gebedstraject naar Gods troon te verdraaien of invloed erop uit te oefenen, nadat het gebed iDe geestelijke nucleaire eeuwige kracht van gebed”De duivel is niet in staat gebed te bevatten. Gebed is geestelijk nucleair van aard, het is de grondstof van God en Zijn volk. Gebed is buiten Satans invloedssfeer. Hij heeft geen macht om het gebedstraject naar Gods troon te verdraaien of invloed erop uit te oefenen, nadat het gebed is gebeden. Zodra een gebed is losgelaten, vliegt het rond in alle eeuwigheid, brandend als wierook voor Gods troon. Dat is de reden waarom gebed geestelijk zo gevaarlijk is voor Satan. Het doet de beperkingen van een sterfelijke wereld teniet Gebed is onsterfelijk. Het heeft geen beperkingen en geen markeerlijnen. Gebed bezit ultieme kracht. Het beste waar de duivel op kan hopen is dat je niet bidt. Het grootste deel van zijn strategie is jou te ontmoedigen om überhaupt te bidden, want een gebed dat nooit gebeden is heeft geen enkele kans om ooit beantwoord te worden.s gebeden. Zodra een gebed is losgelaten, vliegt het rond in alle eeuwigheid, brandend als wierook voor Gods troon. Dat is de reden waarom gebed geestelijk zo gevaarlijk is voor Satan. Het doet de beperkingen van een sterfelijke wereld teniet Gebed is onsterfelijk. Het heeft geen beperkingen en geen markeerlijnen. Gebed bezit ultieme kracht. Het beste waar de duivel op kan hopen is dat je niet bidt. Het grootste deel van zijn strategie is jou te ontmoedigen om überhaupt te bidden, want een gebed dat nooit gebeden is heeft geen enkele kans om ooit beantwoord te worden.

Daarom is gebed zo belangrijk!

Fakkeldragers

Fakkeldragers

Donderdag 9 november. Op naar de stad om te evangeliseren.

Het was regenachtig, maar het was geen belemmering, volgens mij stopte de regen op een gegeven moment maar onze gedachten waren heel ergens anders. We waren dit keer met 2 personen. Hidde en ik. Na een kort gebed ging het los 😉 Hoewel, de eerste 2 mensen wilden geen gesprek en liepen gauw door. Dat was vreemd want deze week had ik toch echt veel gebeden om gesprekken met mensen die Jezus wilden leren kennen. Maar ineens gebeurde het. Het was nogal een verbouwtoestand op de Grote Markt en dus was het lastig om er te komen. 

 

Op een smal stukje stoep,  recht tegenover de Drie Gezusters, paseerde ons een jongeman. Ik sprak hem aan, maar hij verstond me niet. Het bleek een student te zijn uit Cyprus. Dus overschakelen naar Engels. Hij vertelde dat hij christen was. En dan kun je 2 dingen doen of doorlopen op zoek naar ongelovigen of zoals Hidde deed, de vraag stellen: “Wat betekent Jezus voor jou?” En dat was dan ook de inleiding tot een diep gesprek met een bijzonder geïnteresseerde jongeman. Even later stopte er een meisje op een fiets en bleef op een korte afstand wachten. Ik vroeg of ze bij edlkaar hoorden en dat bleek het geval. Ik stapte op het meisje af en stelde eerst een paar algemene vragen. Of ze Nederlands sprak, nee ze is Grieks en verblijft als studente in Groningen, dus ook dit gesprek moest verder in het Engels, ze studeert economie. Nou dat studeren was wel een dingetje. Ze dreigde door de moeilijkheidsfactor te stoppen. “En dan?” Vroeg ik: “Ja reizen, ik wil de wereld zien”. Maar ook aan haar stelde ik de vraag: ”Ken jij Jezus” Ook nu was het de openingszin tot een dieper gesprek. Ze stelde veel vragen, wat er met mij zelf veranderd was en waaraan ik kon merken Jezus er altijd is. Het zijn van die fantastische gesprekken waarin je zelf je eigen relatie met Jezus onder woorden moet brengen. Dat is best heel verfrissend. Zowel met de jongen als met het meisje is er info uitgewisseld. o.a. het adres van de Vineyard gemeente. We hopen op verder contact.

Op de Grote Markt verscheen ineens een tocht met fakkeldragers. “Wat is dat” vroeg ik aan Hidde. Het bleek te maken te hebben met de Kristallnacht.

De Kristallnacht (ook wel Nacht van het gebroken glas) was een door de nazi’s georganiseerde actie (pogrom) gericht tegen de Joodse bevolking in Duitsland. De Kristallnacht vond plaats in de nacht van 9 op 10 november1938. In heel Duitsland werden Joden en hun bezittingen aangevallen. Er werden 1400 synagogen in brand gestoken en gesloopt.[1 Ongeveer 7500 winkels en bedrijven van Joden werden vernield. Ook Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. Het werd de brandweer verboden om de branden te blussen. Volgens eerste verslagen werden tijdens de Kristallnacht 96 Joden op straat vermoord[2]. Ook in Oostenrijk en Sudetenland werden Joden aangevallen en hun bezittingen vernield. Meer recente onderzoekingen stellen het aantal echter op meer dan 400 Joden die tussen 7 en 13 november vermoord of tot zelfmoord gedreven werden[3]. Nazi- propagandaminister Joseph Goebbels wordt gezien als het brein achter de Kristallnacht.

We zijn met de fakkeldragers meegelopen en kwamen bij de synagoge uit waar de afsluiting van de herdenkingsweek plaatsvond. We sloten aan en namen plaats op het achterste rij. Er werd een dienst gehouden met muziek en koor. De stadsdichteres Lilian Zielstra had een gedicht gemaakt en oud burgemeester Jaques Wallage hield een mooie toespraak. Indrukwekkend allemaal. Naast mij zaten een paar mensen uit Drachten en ja zij komen regelmatig in de Vrije Baptisten Gemeente. Ook met hen een leuk gesprek gehad. Er zullen vast wel meer christenen in de synagoge zijn geweest.

De posters van de herdenkingsweek hadden de kop “Kristallnacht nooit meer, voor niemand” Helaas zijn er in de wereld te veel vluchtelingen en is wereldvrede pas aan de orde als onze Heiland terugkeert naar Jeruzalem. Op de terugweg hadden we nog een heel apart gesprek een man in een vrolijk gepimpte scootmobiel. Het was een echte babbelaar die niks had met het geloof en de Rooms Katholieke kerk in het bijzonder. Tijdens een kort gebed voor genezing, wilde hij de naam van Jezus zelfs niet horen. Nou wij wel! Gelukkig is er nog tijd om de naam van onze Heiland te laten klinken. Het evangelie brengen is super mooi! Wij mogen dan ook echte fakkeldragers zijn, om zijn licht te verspreiden in een wereld vol mensen, naar wie God zijn hand heeft uitgestrekt!