Kaarsjes brandend in de nacht

Na lange tijd van afwezigheid kreeg ik weer het verlangen om te gaan evangeliseren in Groningen. Dus donderdag 14 februari 2019 trok ik op naar Groningen. Hoe zou het gaan, kon ik het volhouden en met wie zou ik optrekken? Ondanks die vragen was het toch een rustgevende gedachte dat je er niet alleen voor staat. Jezus is mijn Leidsman. Als je stappen zet in God’s Koninkrijk dan ga je zijn aanwezigheid echt ervaren. Klinkt heel geestelijk en stoer maar het gebeurt echt.

Ik stond als eerste bij de Martinitoren, maar het duurde niet lang of Patrick kwam aangelopen. Even later dook ook Hidde op. We hadden elkaar een lange tijd niet gezien, en zo kon het gebeuren dat we heel wat te praten hadden. Zo hoorden we dat het voor “The Last Reformation” in Denemarken, steeds moeilijker wordt om te bidden voor genezing en bevrijding. Er heerst daar veel negativiteit door een aantal tv-uitzendingen die een belachelijk beeld geven van de manier waarop er met mensen wordt gebeden. De staatskerk in Denemarken is oppermachtig en kennelijk is men niet gediend van een bijbels evangelie.

Hidde vertelde dat er deze avond iets bijzonders in de Martinikerk te doen was. Een actie waarbij mensen op straat kaarsjes kregen uitgedeeld die men in de kerk kon ontsteken. Iedereen kon meedoen, gelovig of ongelovig. Na een kort gebed gingen we op pad, en inderdaad kregen we al snel een kaarsje aangereikt. De man die de kaarsjes uitdeelde konden we vertellen over de liefde van Jezus. Hoewel onze gesprekspartner zichzelf christen noemde, vertelde hij dat hij vaak de zekerheid van het geloof mist. Een mooie gelegenheid om persoonlijke getuigenissen te vertellen. Je hoeft de ander niet zo met teksten om de oren te slaan om te overtuigen. Gewoon vertellen hoe jij het hebt ervaren en dat het gaat om een relatie met Jezus. Er volgden voor de Martinikerk verschillende gesprekken. Zo konden we bidden voor een vrouw met een blessure aan haar schouder. Ook kregen we een gesprek een jonge man die met zijn vriendin in de Martinikerk een kaarsje had ontstoken. De ouders en grootouders van deze jongen waren moslims maar hij wist zelf niet goed of dat voor hem de juiste richting was. Ook voor hem konden we bidden en vertellen dat Jezus uit liefde voor de zondige mens gestorven is aan het kruis. Ons geloof is gebaseerd op liefde. Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Het overbekende vers uit: Joh. 3:16. BB.  We hebben deze Turkse jongeman een nieuw testament bijbeltje meegegeven, waarmee hij erg blij was. We namen afscheidt met de woorden “God bless you!”

Eigenlijk was het een illegale actie van ons, want het werd niet op prijs gesteld dat wij bij de kerk over Jezus wilden praten. De actie “Spoor van licht” moest iets algemeens blijven zonder mensen iets op te dringen. Hidde werd dan ook verzocht om niet met mensen in gesprek te gaan. Desondanks hebben we erg mooie gesprekken gehad en was er veel openheid. Jammer dat “christenen” niet altijd een duidelijk standpunt kunnen innemen. Het evangelie zoals we dat in de bijbel lezen is geheel anders!
Mijn Verlosser leeft!

Jezus is de enige weg tot behoud! Dat kun je lezen in het evangelie van Johannes 14:6. Waarin staat: ‘‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus, ‘Ik ben de enige weg tot de Vader. Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Van nu af aan kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem gezien.’ En die boodschap willen we dolgraag delen.

Het was gisteravond niet heel druk in de stad. De bus van Kardinge naar de Grote Markt hoefde onderweg maar een paar keer te stoppen. Tja de studenten zijn klaar met de colleges en dus is het vakantietijd. Met Hidde, die net terug was van een 14-daagse reis naar Egypte, vormden wij het enige LTG team dat de binnenstad introk. Maar er waren ook groepjes evangelisten van ”De Deur”actief. Al gauw raakten we in gesprek met een jongeman die Jezus kent. Hij is al op zijn 10e jaar gedoopt. Zijn gemeente is de Vergadering der Gelovigen. Na een positief gesprek hebben we hem uitgenodigd om een keer mee te doen met evangeliseren. Na dit gesprek spraken we met 2 moslimvrouwen. Hidde heeft uitgebreid kunnen vertellen wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan. We hebben hen kaartjes meegeven van de website www.hayatv.tv. Hierna hadden we een gesprek met een jongeman die af en toe wel in de bijbel leest maar toen wij getuigden dat Jezus de enige weg is vertelde hij dat ons op dit punt kwijt raakt. Volgens hem leiden meer wegen naar Rome, en dat klopt, naar Rome wel. Hij wilde geen kaartjes aanpakken en dus kreeg hij de uitdaging mee om te bidden en God te vragen om hem de waarheid te laten ontdekken. Na dit gesprek volgde nog een gesprek met 2 jongemannen die voor een paar dagen in Groningen waren. Hun achtergrond is Rooms Katholiek. Maar ze stonden beiden open voor onze getuigenissen. Beiden waren onder de indruk en namen tot slot een bijbeltje en kaartjes mee. Mijn Verlosser leeft! Verrassend genoeg kun je deze uitspraak lezen in het Bijbelboek Job 19:25. De enige manier om die levende Verlosser te leren kennen is, Hem aannemen en Hem volgen!
208 jaar later

Het stadhuis van Groningen heeft op de voorgevel de Romeinse cijfers MDCCCX. Het is het jaartal 1810 waarin het stadhuis in gebruik werd genomen. Het waren toen roerige tijden. Zo werd in 1810 het Koninkrijk Holland bij decreet door Napoleon geannexeerd. Het gevolg was dat Hollandse jongens onder Franse dienstplicht vielen. 2 jaar later stierven dan ook vele jonge mannen uit ons land, tijdens de Russische veldtocht. 1810 was ook het geboortejaar van de Poolse componist Frédéric Chopin. Hij ontvluchtte Polen en trok naar Frankrijk. Ook in onze tijd, 208 jaar later leven we in roerige tijden. Oorlogen en geruchten van oorlogen en ook nu zijn er vele vluchtelingen met veel politiek geharrewar als gevolg. Ook horen en lezen we en over vele natuurrampen. Maar ondanks dat vele kerken in ons land leeglopen, wordt er nog altijd gesproken over Jezus. De Zoon van God die de zonde van de wereld op zich heeft genomen. Het was deze donderdagavond druk in de stad. Veel mensen deden hun inkopen, maar ook de terrasjes waren goed bezet en er speelde zowaar een orkest achter het stadhuis. 

 

Hidde was afgereisd naar het land van de piramides, maar Margreet was wel aanwezig. Later kwam ook Tjeerd Peter. Het werd een avond met mooie gesprekken. Vooral met een zekere Damon. Ongelovig opgevoed en niet met het geloof bezig. Wel vond hij dat er misschien meer moest zijn. En dus volgde er een mooi gesprek over onze Schepper en Jezus. We konden veel vertellen en Daman luisterde aandachtig. Hij nam een bijbeltje aan en reageerde positief op onze uitnodiging om eens naar de Vineyard gemeente te komen. Ons volgende gesprek was met een Engels sprekende moslim-jongeman. Of de naam goed is overgekomen, weet ik niet zeker, maar in mijn geheugen staat de naam Morad. Zelden zoveel openheid gezien bij een moslim. Zo vertelde hij, dat hij zo af en toe naar een kerk gaat en dus geïnteresseerd is in het christendom. We hebben o.a. persoonlijke getuigenissen kunnen vertellen en ook hem uitgenodigd om naar de Vineyard gemeente te komen. Ook toonde hij zich dankbaar voor het Arabisch Nieuwe Testament. Een mooie avond dus ondanks dat er ook gesprekken waren met mensen die geen belangstelling hadden. Maar we zijn dankbaar dat we in alle drukte toch naar de juiste mensen werden geleid. God is goed!
100% vertrouwen

Net terug van het bezoeken van schepen in de Eemshaven, maar eerst wil iets delen over gisteravond. Het was weer donderdagavond, dat betekent evangeliseren in de stad Groningen.

We waren met 3 man sterk en dus besloot Hidde om alleen te gaan. Andreas, die al 2 keer eerder meegedaan heeft, was mijn metgezel voor deze avond. In het begin kregen we steeds afwijzingen, mensen hadden haast of wilden niets van het evangelie horen. Maar dat veranderde langzamerhand. Er kwam een gesprekje met een moslim jongen die een mooie fiets bij zich had. Ik kon hem vragen of hij wist wat Jezus voor Christenen betekent. Dat heb ik hem uiteindelijk kunnen uitleggen. Na een paar andere korte gesprekjes ontmoetten we een zwerver. De man kwam op ons af om geld te vragen voor een overnachting. Ik wilde hem best wel wat geven, maar vroeg of hij Jezus kende. “Jazeker” zei hij. “Jezus is mijn vriend. Ik bid en geloof.” Het werd een leuk gesprek. Hij stelde een paar vragen , o.a. “Hoe het kan, dat mensen in de problemen komen, Jezus is er toch om te helpen?” Ja, en dat wil Hij ook, maar je zult wel moeten willen en stappen zetten om te veranderen. We hebben voor deze man kunnen bidden en God gevraagd om bescherming en hulp om een ander leven te kunnen leiden. Hij was echt onder de indruk en bedankte ons meerdere keren voor het gebed. Later spraken we een man die eigenlijk alleen maar wilde discussiëren. Hij vond zichzelf een heiden, hij kent de bijbel, maar eigenlijk alleen maar om deze op zoveel mogelijk manieren aan te vallen. Het werd een te lang gesprek, maar hoe moeilijk ook, je wordt zonder dat de ander dat wilt, getraind in het beantwoorden van lastige vragen. Er kwam bijvoorbeeld een vraag over ons geloof. “Hoe groot is je geloof op de schaal van 1 tot 100” Mijn antwoord was dat ik nog niet voor één procent kan geloven dat God niet bestaat. God is voor de volle 100% te vertrouwen. En in die machtige, liefdevolle God geloven wij. Meindert deed ook een duit in het zakje en vertelde dat erg veel profetieën in de bijbel al zijn uitgekomen. Maar onze gesprekspartner wilde gewoonweg niet geloven.

Hidde had een aantal zeer goede gesprekken. O.a. met een groep jongeren van de Vrijgemaakte kerk. Een paar jongens gaven aan dat ze de zekerheid van het geloof misten, en dat was de aanleiding voor Hidde om vrijuit over Jezus te vertellen. Hoewel de groep weg moest bleef iedereen geboeid luisteren. God heeft de harten van deze jongelui weten te bereiken! Ook andere gesprekken die Hidde had waren geweldig. Een mooie avond sloten we af bij Bakker Bart. Dankbaar voor de leiding die we zochten en kregen!

Vandaag ben ik een paar uurtjes in de Eemshaven geweest. Het eerste schip dat ik kon bezoeken was de Rem Saltire. Een werkschip dat betrokken is bij de aanleg van een windmolenpark.

De wacht was en Bulgaar en vroeg aan de Russische kapitein of ik aan boord mocht komen. Dat mocht. Ik moest echter eerst een paar veiligheidsvoorschriften tot mij nemen en werd daarna opgehaald door een Noors bemanningslid. Met hem heb ik leuk gesprek gevoerd. Ik werd naar de kantine gebracht, waar een paar mensen zaten te eten o.a. 3 Bulgaarse vrouwen. Zij vertelden gelovig te zijn, maar dat ze nodig aan het werk moesten. Dat was wel een dingetje aan boord van dit schip. De mensen sliepen of waren aan het werk. Nog even naar de 7e verdieping geweest, waar ik de kapitein op de brug ontmoette. Hij verontschuldigde zich maar vroeg of ik op een ander tijdstip terug kon komen. Dan waren er meer mensen beschikbaar om mee te praten. Gaan we doen natuurlijk. Maar de eerste contacten zijn gelegd. Daarna ging ik nog even naar de drijvende haven. Leuk om te zien dat de En Avant 10 en 20 gebroederlijk naast elkaar lagen. Maar de bemanning was te druk bezig. Op een sleper van Rijkswaterstaat had ik een leuk gesprekje met een ongelovig bemanningslid. Daarna een gesprek gehad met een bemanningslid uit Urk. Een diep gelovige man. Hij haalde zelfs zijn bijbel op om te laten zien welke vertaling ze in zijn kerk gebruiken. Ik vroeg of hij een favoriete bijbeltekst had, maar hij vond de hele bijbel eigenlijk mooi. Ik heb het een en ander met hem kunnen delen o.a. over het geloof van Maria toen zij de aankondiging kreeg van haar zwangerschap. Als jonge vrouw kreeg zij deze geweldige boodschap via een engel te horen. En haar reactie? Mij geschiedde naar Uw wil! “He”… daar heeft de dominee van onze kerk pas over gepreekt!. Hoe mooi kan het lopen allemaal. Ik vroeg of ik kort voor Meindert kon bidden. En dat mocht! We namen afscheid met een stevige handdruk. God is goed!
Vernieuwde wegen

Donderdag 3 mei 2018

Groningen gaat op de schop

Het busstation Kardinge lag compleet overhoop, er werd aan de bestrating gewerkt. Weinig tot geen info waar en hoe de bussen nu naar de binnenstad reden. Uiteindelijk heb ik toch een noodhalte gevonden waar lijn 4 stopt. En zo kon ik toch op tijd op de Grote Markt zijn. We waren met 4 man sterk. Fantastisch om Andreas te begroeten als nieuwe deelnemer. Na een kort gebed trokken 2 teams de stad in. Hidde samen met Andreas en ik met Margreet. Ons eerste gesprek was met een medisch wetenschapper. De man was christelijk opgevoed maar nu is er van zijn geloof weinig meer over. Er moet wel iets zijn, want hij kan zich wel enorm verwonderen hoe alles in elkaar zit. Nou dat doen wij ook. Wij hebben een machtige Schepper en het is inderdaad verbazingwekkend wat Hij allemaal gemaakt heeft. Maar ons geloof behelst meer, veel meer. Het gaat om God kennen. En dat heeft alles te maken met een persoonlijke relatie. Deze avond hebben we met meerdere mensen hierover kunnen spreken. We hebben kunnen getuigen over Gods liefde voor ons en dat Hij er alles voor over heeft om ons voor Zich te winnen. Ik vind dat verbazingwekkend, maar nog mooier wordt het als je jouw enthousiasme voor Jezus kan vertellen aan anderen. Ondanks zijn haast bleef onze wetenschapper wel naar ons luisteren en nam hij een kaartje mee met verwijzing naar de website van Lifeteam Groningen. Er volgende meer gesprekken met jonge mensen, maar ook met volwassenen. Allemaal hebben ze gehoord dat Jezus hen uitnodigt. We spraken, met een Filipijnse jonge vrouw met haar ongelovige vriend. Het gesprek met deze Filipijnse jonge vrouw ging in het Engels. Zij is Rooms Katholiek maar toch heel anders dan je zou verwachten. Ze leest dagelijks de bijbel, (de Bible app van YouVersion staat op haar IPhone), ze bidt en kent Jezus. Margreet heeft haar uitgenodigd voor de Vineyard gemeente. Ik sprak met haar vriend die het geloof niet zo nodig vond. Dat zijn vriendin gelovig is dat is haar zaak. Maar ik kon hem vertellen over Jezus en dat de boodschap van de bijbel op liefde berust. Ik heb hem ook uitgedaagd om in stilte te bidden en te vragen aan God of Hij op de één of andere manier wil laten merken dat Hij er is. Even later volgde er een gesprek met een zekere Joost. Een jongeman die erg moeilijk en tamelijk strak uit ogen keek. Het bleek dat hij aan migraine leed, maar er is medisch gezien, veel meer aan de hand met jongeman. Joost vertelde dat hij christen is en dat hij soms naar de kerk gaat. Ook nu hebben wij kunnen vertellen dat Jezus een echte relatie wil en dat Hij ook in onze tijd nog wonderen van genezing doet door gebed. Joost zei dat hij geen gebed hoefde, maar dat hij voor zichzelf bidt. Ik vroeg of ik hem mocht zegenen en dat mocht. Het werd wat meer dan alleen een zegen. Ik bad ook dat God hem zou aanraken en dat Joost tot herstel zou komen. Margreet ervoer een verandering bij Joost. Dankbaar nam Joost afscheid van ons. We hebben heel wat gesprekken gevoerd. Mensen gewezen op de liefde van God en we hebben verteld dat Jezus het antwoord is van God voor ons behoud. Wat een liefdevolle God! Hij wil er zijn voor iedereen! Ook het andere team had geweldige gesprekken en met meerdere mensen op straat kunnen bidden. Ook zagen zij genezing!

Wij hebben een geweldig mooie boodschap. Wie het wil aanvaarden wordt geaccepteerd!

Niet alleen Groningen vernieuwt weg en spoor. Als je kiest voor Jezus wordt jouw leven, en daarmee ook de wegen die je inslaat, vernieuwd. God is goed!