No Pressure

Donderdagavond 18 april 2019

Het was een gezellige drukte in de stad Groningen.

Bomvolle terrasjes en veel winkelend publiek, vulden de binenstad. Hidde en ik vormden dit keer het enige team om te evangeliseren. Na een kort gebed, waarin we God vroegen om ons leiden naar de juiste mensen vertrokken we naar de Grote Markt. Ook daar veel drukte, veel gestalde fietsen en verschillende groepjes studenten vulden het plein. Al snel vroeg Hidde aan een jongeman met een racefiets aan zijn hand. “Mag ik je iets vragen?” ¨Yes” klonk het vertwijfeld. Hij bleek een jongeman uit Sirië te zijn, hij woont al ruim een jaar in Nederland. Het werd een mooi gesprek. We hebben persoonlijke getuigenissen kunnen geven en uit kunnen leggen wie Jezus is. Mustafa wilde echter geen boekje meenemen met verhalen over Jezus. Wel hebben we hem gevraagd om aan God te vragen of hetgeen wij aan hem verteld hebben juist is. Dat zou hij doen. De volgende jongeman die wij aanspraken was een zekere Berend. Ja hij kent Jezus als een man die veel goeds doet. Christen zijn, is vooral goed leven en goed zijn voor anderen. Uhh ja dat klopt wel een beetje. Maar Jezus kwam niet alleen naar deze aarde om de mens te leren goed te doen om zo het eeuwige leven verdienen. Het is meer een gevolg van Jezus kennen. We hebben het allemaal uitvoerig kunnen uitleggen en dat het echt van belang is om een persoonlijke keuze te maken voor Jezus. Hij is de enige die onze zonden kan uitwissen. Daarvoor is Hij aan het kruis gestorven. We hopen en bidden dat Berend Jezus echt gaat leren kennen. Na dit gesprek spraken we precies voor de oversteekplaats naar de Vismarkt een jongeman aan met de bekende vraag “Yes, ofcourse” Nieuwsgierig haalde hij zijn oordopjes uit de oren, waar zou dit nu weer over gaan? “Wel” begon Hidde, “Wij zijn Christenen en willen graag iets vertellen over Jezus” De reactie was nogal grappig. “Why are Christians always coming to me?” Ja dat zou wel een teken kunnen zijn natuurlijk. “No, not because your friendly face, no, but maybe Jesus wants to come in your life” Je kunt het natuurlijk als een druk ervaren als je steeds weer geconfronteerd wordt met het evangelie maar we konden het uitleggen. “There is no pressure with Jesus, but there is an invitation wich is real love.” Het werd een enorm leuk en positief gesprek. We hebben Desmond veel kunnen vertellen over ons eigen leven met Jezus en veel van zijn vragen kunnen beantwoorden. Uiteindelijk hebben we bij de drukke overstseekplaats voor Desmond mogen bidden dat hij Jezus gaat leren kennen. Ik had een mooi engelstalig nieuwtestamentje bij me dat hij graag accepteerde. Verder nam hij een paar kaartjes mee. We bidden ook voor deze jongeman dat hij nu echt met Jezus verder gaat. En toen was het 21:00 uur geweest. Hidde en ik hebben nog even nagepraat op een terrasje ondertussen smullend van een heerlijk bakje ijs. Wij hebben Zijn leiding ervaren en zijn precies naar de juiste mensen geleid. God is goed!

ps  A profetic view of debris inside Notre Dame Cathedral
Licht verspreiders

Licht verspreiders

Donderdag 4 april 2018

Vanavond met Wildrik naar Groningen geweest om de mensen daar het goede nieuws van onze Heiland te vertellen. Best wel weer spannend, maar bovenal fantastisch om ons geloof te delen. We hebben echt een mooie boodschap. Hidde en Patrick ontmoetten we onder de Martinitoren. Het was een kille avond met een spatje regen. Maar binnen ons brandde het Heilige vuur.

 

Een mooie foto van een typisch Nederlands tulpenveld vrolijkte het bushokje op waarin Hidde een kort gebed uitsprak om leiding naar de juiste personen en snel daarna vertrokken we richting binnenstad. Direct al sprak Patrick een meisje aan dat met één kruk over de Grote Markt liep. “Wat is er met je been gebeurd?” ”Oh mijn voet verstuikt” behoorlijk veel pijn nog, maar het gaat langzaam al beter”. “Mag ik voor je bidden?” Vroeg Patrick. “Uh ja” En zo kon het gebeuren dat we op de Grote Markt voor een onbekende jonge studente gingen bidden voor genezing. Het gebed was ook de aanleiding voor een mooi gesprek over Jezus. Het meisje is geen Christen maar wat een openheid en interesse toonde ze. 

Zo waren er meer geweldige gesprekken. Ook Wildrik heeft het nodige, samen met Hidde meegemaakt, gesprekken maar ook afwijzingen. Jammer dat veel mensen geen belangstelling hadden. Maar het licht van Jezus is verteld aan: Moslims, Orthodoxe immigranten, aan ongelovigen en aan mensen die duidelijk zoekende waren. We hebben met mensen gebeden, bijbels en brochures uitgedeeld en persoonlijke getuigenissen gedeeld. Het was fantastisch om het Licht van Jezus te verspreiden. We waren deze avond niet de enigen die over Jezus vertelden. Ook waren er verschillende teams van ”De Deur” Geen probleem! Het evangelie kan immers niet genoeg worden gedeeld, want God is goed!
Kaarsjes brandend in de nacht

Na lange tijd van afwezigheid kreeg ik weer het verlangen om te gaan evangeliseren in Groningen. Dus donderdag 14 februari 2019 trok ik op naar Groningen. Hoe zou het gaan, kon ik het volhouden en met wie zou ik optrekken? Ondanks die vragen was het toch een rustgevende gedachte dat je er niet alleen voor staat. Jezus is mijn Leidsman. Als je stappen zet in God’s Koninkrijk dan ga je zijn aanwezigheid echt ervaren. Klinkt heel geestelijk en stoer maar het gebeurt echt.

Ik stond als eerste bij de Martinitoren, maar het duurde niet lang of Patrick kwam aangelopen. Even later dook ook Hidde op. We hadden elkaar een lange tijd niet gezien, en zo kon het gebeuren dat we heel wat te praten hadden. Zo hoorden we dat het voor “The Last Reformation” in Denemarken, steeds moeilijker wordt om te bidden voor genezing en bevrijding. Er heerst daar veel negativiteit door een aantal tv-uitzendingen die een belachelijk beeld geven van de manier waarop er met mensen wordt gebeden. De staatskerk in Denemarken is oppermachtig en kennelijk is men niet gediend van een bijbels evangelie.

Hidde vertelde dat er deze avond iets bijzonders in de Martinikerk te doen was. Een actie waarbij mensen op straat kaarsjes kregen uitgedeeld die men in de kerk kon ontsteken. Iedereen kon meedoen, gelovig of ongelovig. Na een kort gebed gingen we op pad, en inderdaad kregen we al snel een kaarsje aangereikt. De man die de kaarsjes uitdeelde konden we vertellen over de liefde van Jezus. Hoewel onze gesprekspartner zichzelf christen noemde, vertelde hij dat hij vaak de zekerheid van het geloof mist. Een mooie gelegenheid om persoonlijke getuigenissen te vertellen. Je hoeft de ander niet zo met teksten om de oren te slaan om te overtuigen. Gewoon vertellen hoe jij het hebt ervaren en dat het gaat om een relatie met Jezus. Er volgden voor de Martinikerk verschillende gesprekken. Zo konden we bidden voor een vrouw met een blessure aan haar schouder. Ook kregen we een gesprek een jonge man die met zijn vriendin in de Martinikerk een kaarsje had ontstoken. De ouders en grootouders van deze jongen waren moslims maar hij wist zelf niet goed of dat voor hem de juiste richting was. Ook voor hem konden we bidden en vertellen dat Jezus uit liefde voor de zondige mens gestorven is aan het kruis. Ons geloof is gebaseerd op liefde. Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Het overbekende vers uit: Joh. 3:16. BB.  We hebben deze Turkse jongeman een nieuw testament bijbeltje meegegeven, waarmee hij erg blij was. We namen afscheidt met de woorden “God bless you!”

Eigenlijk was het een illegale actie van ons, want het werd niet op prijs gesteld dat wij bij de kerk over Jezus wilden praten. De actie “Spoor van licht” moest iets algemeens blijven zonder mensen iets op te dringen. Hidde werd dan ook verzocht om niet met mensen in gesprek te gaan. Desondanks hebben we erg mooie gesprekken gehad en was er veel openheid. Jammer dat “christenen” niet altijd een duidelijk standpunt kunnen innemen. Het evangelie zoals we dat in de bijbel lezen is geheel anders!
Mijn Verlosser leeft!

Jezus is de enige weg tot behoud! Dat kun je lezen in het evangelie van Johannes 14:6. Waarin staat: ‘‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus, ‘Ik ben de enige weg tot de Vader. Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Van nu af aan kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem gezien.’ En die boodschap willen we dolgraag delen.

Het was gisteravond niet heel druk in de stad. De bus van Kardinge naar de Grote Markt hoefde onderweg maar een paar keer te stoppen. Tja de studenten zijn klaar met de colleges en dus is het vakantietijd. Met Hidde, die net terug was van een 14-daagse reis naar Egypte, vormden wij het enige LTG team dat de binnenstad introk. Maar er waren ook groepjes evangelisten van ”De Deur”actief. Al gauw raakten we in gesprek met een jongeman die Jezus kent. Hij is al op zijn 10e jaar gedoopt. Zijn gemeente is de Vergadering der Gelovigen. Na een positief gesprek hebben we hem uitgenodigd om een keer mee te doen met evangeliseren. Na dit gesprek spraken we met 2 moslimvrouwen. Hidde heeft uitgebreid kunnen vertellen wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan. We hebben hen kaartjes meegeven van de website www.hayatv.tv. Hierna hadden we een gesprek met een jongeman die af en toe wel in de bijbel leest maar toen wij getuigden dat Jezus de enige weg is vertelde hij dat ons op dit punt kwijt raakt. Volgens hem leiden meer wegen naar Rome, en dat klopt, naar Rome wel. Hij wilde geen kaartjes aanpakken en dus kreeg hij de uitdaging mee om te bidden en God te vragen om hem de waarheid te laten ontdekken. Na dit gesprek volgde nog een gesprek met 2 jongemannen die voor een paar dagen in Groningen waren. Hun achtergrond is Rooms Katholiek. Maar ze stonden beiden open voor onze getuigenissen. Beiden waren onder de indruk en namen tot slot een bijbeltje en kaartjes mee. Mijn Verlosser leeft! Verrassend genoeg kun je deze uitspraak lezen in het Bijbelboek Job 19:25. De enige manier om die levende Verlosser te leren kennen is, Hem aannemen en Hem volgen!
208 jaar later

Het stadhuis van Groningen heeft op de voorgevel de Romeinse cijfers MDCCCX. Het is het jaartal 1810 waarin het stadhuis in gebruik werd genomen. Het waren toen roerige tijden. Zo werd in 1810 het Koninkrijk Holland bij decreet door Napoleon geannexeerd. Het gevolg was dat Hollandse jongens onder Franse dienstplicht vielen. 2 jaar later stierven dan ook vele jonge mannen uit ons land, tijdens de Russische veldtocht. 1810 was ook het geboortejaar van de Poolse componist Frédéric Chopin. Hij ontvluchtte Polen en trok naar Frankrijk. Ook in onze tijd, 208 jaar later leven we in roerige tijden. Oorlogen en geruchten van oorlogen en ook nu zijn er vele vluchtelingen met veel politiek geharrewar als gevolg. Ook horen en lezen we en over vele natuurrampen. Maar ondanks dat vele kerken in ons land leeglopen, wordt er nog altijd gesproken over Jezus. De Zoon van God die de zonde van de wereld op zich heeft genomen. Het was deze donderdagavond druk in de stad. Veel mensen deden hun inkopen, maar ook de terrasjes waren goed bezet en er speelde zowaar een orkest achter het stadhuis. 

 

Hidde was afgereisd naar het land van de piramides, maar Margreet was wel aanwezig. Later kwam ook Tjeerd Peter. Het werd een avond met mooie gesprekken. Vooral met een zekere Damon. Ongelovig opgevoed en niet met het geloof bezig. Wel vond hij dat er misschien meer moest zijn. En dus volgde er een mooi gesprek over onze Schepper en Jezus. We konden veel vertellen en Daman luisterde aandachtig. Hij nam een bijbeltje aan en reageerde positief op onze uitnodiging om eens naar de Vineyard gemeente te komen. Ons volgende gesprek was met een Engels sprekende moslim-jongeman. Of de naam goed is overgekomen, weet ik niet zeker, maar in mijn geheugen staat de naam Morad. Zelden zoveel openheid gezien bij een moslim. Zo vertelde hij, dat hij zo af en toe naar een kerk gaat en dus geïnteresseerd is in het christendom. We hebben o.a. persoonlijke getuigenissen kunnen vertellen en ook hem uitgenodigd om naar de Vineyard gemeente te komen. Ook toonde hij zich dankbaar voor het Arabisch Nieuwe Testament. Een mooie avond dus ondanks dat er ook gesprekken waren met mensen die geen belangstelling hadden. Maar we zijn dankbaar dat we in alle drukte toch naar de juiste mensen werden geleid. God is goed!