Een tijd van verwarring

Door alle eeuwen heen zijn er oorlogen geweest met veel gruwelijkheden. Hele volkeren zijn achtervolgd en uitgeroeid, daarnaast waren er de nodige natuurrampen zoals hongersnoden, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, branden en orkanen.
In het bijbelboek Mattheüs hoofdstuk 24 lezen we dat dit alles nog maar het begin is van wat ons te wachten staat in de eindtijd. Jezus waarschuwt zijn discipelen om zich door niemand iets wijs te laten maken, want er zullen velen komen die beweren dat zij de Christus zijn, zij zullen veel mensen op het verkeerde spoor brengen. Volkeren zullen tegen elkaar worden opgehitst, volgelingen van Jezus zullen worden gehaat en velen zullen niets meer met Hem te maken willen hebben. Er komen valse profeten en ook zij zullen velen op het verkeerde spoor zetten. Het kwaad zal toenemen en de liefde zal bekoelen. Valse christussen en profeten zullen opzienbarende wonderen doen en zelfs als het mogelijk zou zijn mensen die bij God horen verleiden.

Dat in 2020 het covid19 virus rondwaard is wel duidelijk en dat de gevolgen van besmetting voor bepaalde groepen levensbedreigend is staat ook vast. Wereldwijd reageren overheden met strenge maatregelen die grote gevolgen hebben voor onze maatschappij en vooral ook persoonlijke leefomstandigheden. Er is tegen al deze maatregelen dan ook veel verzet.
Dat heeft te maken met vaak ook ten onrechte genomen strenge maatregelen en zinloze acties waar ook nog bij het niet naleven, grote boetes tegen overstaan, denk bijvoorbeeld aan het nut van mondkapjes. Sommige fabrikanten geven in de bijsluiter van niet medische mondkapjes aan dat deze niet werken en zelfs dat het dragen ervan gezondheidsrisico’s opleveren.
Er zijn organisaties zoals Viruswaanzin die zich met hand en tand verzetten tegen de overheidsmaatregelen. Dat doen ze door voorlichting op hun website, demonstraties en het voeren van processen tegen de overheid. En dan is er ook nog de overtuiging dat alles wordt geregisseerd (door o.a. Bill Gates) om uiteindelijk tot een nieuwe wereldorde te komen. Het internet staat vol met video’s over dit fenomeen. Is het dan allemaal waar? En zijn al die documenten en video’s dan het ultieme bewijs daarvan?
Lang geleden werkte ik voor een bedrijf dat zich bezighield met het vastleggen van allerlei documenten op microfilm. Er was toentertijd wel een groot probleem met de rechtsgeldigheid. Het manipuleren van documenten zoals papieren paspoorten, rijbewijzen en ook geld is anno 2020 nog steeds een groot probleem laat staan als die documenten in digitale vorm bestaan. Maar ook geluid, foto’s en zelfs films zijn tegenwoordig perfect te manipuleren (Google maar eens op deepfake). Als iemand of een organisatie er belang bij heeft om mensen te overtuigen dan is deepfake een fantastisch hulpmiddel.

Wat hoort het standpunt te zijn van Christenen.
Hoe moeten wij reageren op al die geluiden die tot ons komen? Ik geloof dat de bijbel leidend hoort te zijn voor Christenen. En dat is al moeilijk genoeg. Overheden die betrouwbaar zijn of niet, de bijbel geeft ons duidelijke richtlijnen, hoe ter handelen. Dat begint al bij David en zijn houding tegenover Saul. Ook over Daniël lezen we hoe zijn houding was tegenover koning Darius. In het Nieuwe Testament lezen we geen verzet van Jezus tegen de brute overheid. “Maar geeft de keizer wat des keizers is.” Ook Paulus verzet zich niet tegen de dan perverse en gewelddadige overheden van zijn tijd. In Romeinen 13, Titus 3 en ook in 1 Petrus 2 lezen we over het gehoorzamen van de overheid.
Moet dat dan altijd? Nee, want als Petrus en andere apostelen worden voorgeleid (Handelingen 5:27) dan wordt hen gezegd dat zij niet over Jezus mogen spreken. Petrus en de andere apostelen reageren met de woorden. “Men moet God meer gehoorzamen dan mensen.” Tegen God in gaan behelst uiteraard meer dan het verbod om te getuigen (zie het bijbelboek Daniël). Ook hulp aan onze medemensen valt daaronder. “Heb God lief boven alles en uw naasten als uzelf.

Zolang de overheid dus niet gebiedt om God ongehoorzaam te zijn, over Jezus te spreken en onze naastenliefde te verloochenen, dan dienen wij ons aan het gezag van de overheid te onderwerpen. Er wordt geen keuze gegeven tussen goede en slechte overheden. Laten wij ons dus niet in verwarring brengen door welke waanzin dan ook!
Doe dat wat de overheid van je vraagt, maar richt je aandacht op het dienen van de echte Koning.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.