De Elandsgracht

Er wordt in de Eemshaven momenteel op verschillende fronten hard gewerkt. Windturbines worden opgeslagen om uiteindelijk deel te gaan uitmaken van de enorme windparken op zee. Er wordt flink geïnvesteerd in uitbreiding van het energienet. Google is bezig met een enorme uitbreiding van het datacentrum en diverse schepen laden en lossen hun vracht.

Veel drukte op de Broekmankade (uiterst rechts ligt de Elandsgracht). Te midden van al die bedrijvigheid stopte ik mijn auto op een rustig plekje om leiding te vragen van Gods Geest. Ik vroeg God om mij te leiden naar het juiste schip en mensen op mijn pad te brengen aan wie ik over Hem kon vertellen. Op de Beatrixkade werd mijn weg versperd door 2 enorme kranen die druk in de weer waren met het lossen van het vrachtschip de Ameland. Ik kon gewoonweg niet bij het schip komen. Jammer want Ameland is een van mijn favoriete Waddeneilanden. Toen maar naar de Maltkade gereden, daar lag het schip de Elandsgracht, ook een mooie naam natuurlijk, al heb ik iets minder met elanden. Maar het gaat uiteraard om het spreken van de schepelingen. Eerst een gesprek gevoerd met een Oekraïner en een Rus. Beiden heren zijn gelovig maar vooral de Oekraïner had erg veel agnostische ideeën. Ik heb kunnen getuigen dat God ons allemaal kent en dat Hij ernaar verlangt dat wij Hem zoeken. Ondanks de nogal eigenwijze manier van geloven namen beide heren de interactieve bijbeltjes graag aan. Ik heb ze ook kunnen trakteren op ijsmutsen en op de vraag of ze materialen wilden delen werden 2 Filipijnse bemanningsleden geroepen.


Deze mannen vertelden over hun gezin en dat ze hard willen werken zodat  hun kinderen naar school kunnen en het later goed zouden hebben. We hebben gesproken over de kracht van gebed en dat God er altijd is om hen bij te staan. Ook deze mannen heb ik bijbeltjes en ander lectuur overhandigd. De ijsmutsen worden verdeeld met collega’s. Een prachtige scheepjesfles zal in de kombuis worden geplaatst.

Het afscheid was hartelijk en ik hoop de mensen in de toekomst vaker te kunnen spreken. 

Het belangrijkste dat wij doen is de schepelingen bemoedigen met de boodschap van het evangelie. Door te vertellen over Jezus brengen wij goed nieuws aan boord. Vergeving en hoop in plaats van dogmas’s en moeilijke regels. Een zeeman vertelde heel oprecht mij dat hij de bijbel niet kon begrijpen;  “Het is een te moeilijk boek voor mij.” Gelukkig kunnen wij o.a. de interactieve bijbeltjes uitdelen in eenvoudig te begrijpen taal, deze staan vol met QR-codes die verwijzen naar uitleg, o.a. met video’s. Ook verwijs ik vaak naar de website easyenglish.bible Een website die, o.a. met eenvoudige commentaren, de hele bijbel begrijpelijk uitlegt. Al dat materiaal en hulpmiddelen zijn natuurlijk prachtig maar het doel blijft om mensen dichter bij onze Hemelse Vader te brengen. Gebed van ons allemaal is daarbij hard nodig. 

God is goed!

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.