Bidden is een geweldig voorrecht! 
We kunnen door het gebed rechtstreeks contact krijgen met God.

Door te bidden kun je Hem:

  • groot maken, eren, lofprijzen
  • jouw gevoelens tonen
  • vragen over alles wat je bezighoudt
  • een zegen vragen over andere mensen
  • vragen om genezing, bevrijding of voor herstel van relaties
  • vragen om bescherming
  • de overheden en andere voor Gods troon brengen.
    Bidden is ook luisteren naar Gods stem en openstaan om profetieën te ontvangen of woorden van kennis.

Je kunt en mag overal bidden waar je wilt. Sommige mensen houden ervan om te bidden op een stille plek. Maar het mag ook in de trein, tijdens je werk, in bed. God is er altijd! Je kunt ook bidden met anderen samen, dat geeft een geweldige saamhorigheidsgevoel. Bid met je hart zodat je jezelf afstemt op een relatie met God.

Wil je dat wij voor jou bidden, dan kun je dat aanvragen via het contactformulier. Wij doen onze uiterste best om alle  aanvragen te behandelen. Je krijgt ook per e-mail antwoord.

Bidden kun je doen met je eigen woorden. Het is helemaal niet belangrijk welke woorden je gebruikt maar wel of je het meent. Je kunt ook bestaande gebeden bidden. Jezus leert ons bijvoorbeeld: het onze Vader.

Onze Vader in de hemel,
laat Uw naam geheiligd worden,
laat Uw koninkrijk komen
laat Uw wil gedaan worden,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.

Matteüs 6:9-13

Reacties zijn gesloten.