Geloven voor beginners

Deze website wil jou kennis laten maken met de God, die de hemel en de aarde heeft gemaakt.

Dit is een bekende tekst van Visje. Oké, veel mensen geloven dat het ontstaan van onze planeet en het universum helemaal te danken is aan de grote “big bang.” Dat is trouwens ook het uitgangspunt geworden van onze moderne wetenschap. Voor die grote klap was er alleen gas. Hoe dit gas in “de ruimte” heeft kunnen samenklonteren tot een geweldige massa, die leidde tot de oerknal, is een groot punt van discussie, maar de geleerden denken het te weten. Er wordt immers steeds meer onthuld over het enorme heelal, o.a. door de ruimtetelescopen, onze ruimtereizen en de vele satellieten. Veel geld wordt er in onderzoeken gestoken. Dat levert wel degelijk iets op. Satellieten kunnen worden ingezet voor communicatie, het weer of navigatie etc.

Maar om de oorsprong van het heelal te bepalen of het zoeken naar andere planeten, waar leven mogelijk is, dat zijn stappen die erop gericht zijn om het bestaan van een Schepper te weerleggen. Daar gaat trouwens veel geld mee verloren, want de aanschaf van één bijbel geeft alle kennis die wij mensen nodig hebben over het ontstaan van het leven op aarde. De bijbel is het meest gelezen boek ooit. Kost weinig en is in veel uitvoeringen en bijna alle wereldtalen te krijgen. Als je beschikt over een smartphone dan kun je zelfs meerdere vertalingen van de bijbel gratis downloaden.

Maar… er zijn toch meer geloven, waarom zouden christenen gelijk hebben? 

Ja dat is waar. Er zijn veel meer geloven.

De bijbel is vergeleken met alle andere godsdienstige c.q. heilige boeken wel verreweg het meest betrouwbaar. Dat komt doordat de bijbel niet is geschreven door 1 persoon:

  1. de bijbel is geschreven door ongeveer 40 totaal verschillende soorten mensen, namelijk koningen, profeten, geleerden, vissers e.a.
  2. de bijbel bestaat eigenlijk uit 66 verschillende boeken. Zo zijn er poëtische boeken, geschiedkundige boeken, profetische boeken, brieven, getuigenverslagen etc.
  3. de bijbel heeft ondanks de lange periode van zijn ontstaan > 1500 jaar, een enorme samenhang. Dit is alleen mogelijk omdat al deze mensen geïnspireerd zijn door de Geest van God.
  4. in de bijbel kun je erg veel lezen over het lot van de aarde en de mensen. Veel zaken die in de oudheid zijn voorspeld, zijn voor 100% uitgekomen en zullen nog uitkomen.
  5. de bijbel is niet alleen betrouwbaar, maar geeft ons inzicht wie God is en wat Hij voor jou kan en wil betekenen.

Handig om te weten

Het is handig om te weten dat er vaak een soort code wordt gebruikt om een bepaalde zin uit de Bijbel aan te wijzen. Op deze manier kun je snel iets aanwijzen zonder iedere keer volledig alles uit te schrijven. Het lijkt een beetje wiskunde, maar als je het gewend bent dan kun je snel iets opzoeken in de bijbel.

De bijbel bestaat uit boeken, deze boeken zijn onderverdeeld in hoofdstukken en de hoofdstukken bestaan uit verzen.

Voorbeeld 1: Gen. 1:1 staat voor: Gen = Genesis, 1 voor het eerste hoofdstuk en achter de dubbelepunt : het eerste vers nummer. Daar staat: “In het begin schiep God de hemel en de aarde.”

Zoek nu eens op: Johannes 3:16

De bijbel op de computer en/of telefoon.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.