Het fundament

Als je een huis bouwt is het verstandig om het op een stevige ondergrond te bouwen. Er zal dus een fundament nodig zijn als basis voor het huis. Er zal moeten worden gegraven, geheid en beton gestort. Als je een degelijk fundament hebt is de duurzaamheid van het huis dat je uiteindelijk wilt bouwen voor vele jaren gegarandeerd. Wij gelovigen hebben ook een fundament, namelijk Jezus Christus. “Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf”. 1 Cor. 3:10b-11

Het gaat allemaal om het hebben van een relatie met God. Maar dan moeten we wel een goede basis hebben. De bijbel helpt met het geven van inzichten. God is een heilig God en dat zullen we serieus moeten nemen.

Als we met God willen optrekken zullen we dus keuzes in het leven moeten maken die soms afwijken van onze verlangens. We zullen anders dienen te reageren dan mensen die leven zonder God. Een keuze voor God is een keuze voor een relatie. Net als een huwelijk. Dan hoor je natuurlijk de gedachten opkomen, dat God streng is en dat je een leven moet gaan leiden als een kluizenaar. Ja God is streng en vooral rechtvaardig. Maar Hij kijkt naar ons als naar zijn kinderen. God is liefde, vol van liefde en Hij handelt daar ook naar. Wij krijgen als zijn kinderen dan ook alle ruimte, steun en bemoedigingen om ons te ontwikkelen met de talenten die wij van Hem hebben gekregen. We mogen genieten van de relatie met Hem. Maar kunnen echter ook andere keuzes maken, en dat is soms heel verleidelijk. We zullen dan een leven zonder Hem leiden met alle consequenties van dien. Leven met God verrijkt ons, maakt ons beter en we zullen ons voelen als een vis in het water. Het gevolg is dat we andere keuzes maken, niet omdat het moet, maar omdat we het willen.

Het nieuwe testament legt ons dan ook geen wetten meer op. Het nieuwe testament staat wel vol met richtlijnen, bemoedigingen en uitdagingen. Geen heilige huisjes maar een echte intense relatie met God staat boven alles maar ook het omgaan met de mensen om je heen. Liefhebben dat is de kern!

Het belangrijkste dat Jezus ons wil meegeven is. God lief hebben boven alles en je naaste liefhebben als jezelf. Het fundament uit Hebreeën 6 kunnen we dan lezen als een unieke aanmoediging om te groeien vanuit een basis die we hebben gelegd en nooit meer kwijt willen. Een basis die verandering heeft teweeggebracht in ons denken en handelen. Vol geloof in een machtig God die zijn Zoon heeft gegeven omdat wij zouden leven “Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf”. 1 Cor. 3:10b-11. Bij het fundament horen ook activiteiten die wij horen te ondergaan en te doen. Laat je dopen; in water en door de Heilige Geest. Handelen naar ons geloof betekent de liefde van God verspreiden.
Het opleggen van handen is een teken om zijn kracht door te geven aan anderen opdat ook zij zullen leven met Hem. De dood is overwonnen. Een leven met Hem is een leven vol vuur, kracht, overwinning, herstel en op de dag van het oordeel zullen zijn kinderen beloond worden met eeuwigdurend leven met Hem. Niet voor niets moedigt Jezus ons aan om te geloven als een kind.

 

 
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.