Wij (Christenen) zijn!

Als Christen heb je een andere indentiteit. En dat is om Hem te vertegenwoordigen hier op aarde.

Wij zijn:

 • Wij zijn door God uitgekozen, heilig en zeer geliefd (Kol. 3:12, 1 Thess. 1:4)
 • Wij zijn burgers van de hemel, nu al gezeten in de hemel (Fil. 3:20; Ef. 2:6)
 • Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen (Filippenzen 3:20)
 • Wij zijn een deel van Christus’ lichaam (1 Kor. 12:27)
 • Wij zijn erfgenamen van God omdat wij zijn zonen zijn (Gal. 4:6,7)
 • Wij zijn gevangenen van Christus (Efeze 3:1; 4:1)
 • Wij zijn heiligen (1 Kor. 1:2 en Efeze 1:1)
 • Wij zijn heilige deelnemers aan de hemelse roeping (Heb. 3:1)
 • Wij zijn kanalen van Christus’ leven (Joh. 15:1,5)
 • Wij zijn kinderen van God (Joh. 1:12)
 • Wij zijn kinderen van God en wij zullen op Christus lijken als Hij terugkomt (1 Joh. 3:12)
 • Wij zijn leden van Christus’ lichaam (1 Kor 12:27)
 • Wij zijn medebewoners met de rest van Gods gezin (Ef. 2:19)
 • Wij zijn mede-erfgenamen met Christus en delen met Hem in zijn erfenis. (Rom. 8:17)
 • Wij zijn nieuwe schepsels (2 Kor 5:17)
 • Wij zijn tempels, woonplaatsen van God, Zijn Geest en leven verblijven in ons (1 Kor. 3:16; 6:9)
 • Wij zijn Gods levende stenen, opgebouwd tot geestelijk huizen in Christus (1 Pet. 2:5)
 • Wij zijn vijanden van de duivel (1 Pet. 5:8)
 • Wij zijn vreemdelingen en bijwoners van deze wereld waarin wij slechts tijdelijk leven. (1 Pet. 2:11)
 • Wij zijn vrienden van Christus (Joh. 15:15)
 • Wij zijn vrienden van Jezus (Joh 15:15)
 • Wij zijn zonen van God en 1 met Christus (Gal. 3:26,28)
 • Wij zijn zonen van God; God is onze geestelijk Vader (Rom. 8:14,15)
 • Wij zijn zoon van het licht, en niet van de duisternis (1 Thess. 5:5)
 • Wij zijn gekocht en betaald (1 Kor. 6:20)
 • Wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof (Rom. 5:1)
 • Wij zijn geschapen om goede werken te doen (Efeze 2:10)
 • Wij zijn Gods kinderen (1 Joh 3:1)
 • Wij zijn Gods maaksels – zijn handwerk – opnieuw geboren in Christus om zijn werk te doen (Efeze 2:10)
 • Wij zijn het licht van de wereld (Matt. 5:14)
 • Wij zijn het zout van de aarde (Matt. 5:13)
 • Wij zijn lid van een uitgekozen geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat Gods eigendom is (1 Pet. 2:9,10)
 • Wij zijn meer dan overwinnaars (Rom. 8:37)
 • Wij zijn met God verenigd en één geest met Hem (1 Kor. 12:27)
 • Wij zijn niet de grote ‘Wij zijn’ maar door de genade van God, zijn wij wat wij zijn (Ex. 3:14; Joh. 8:24,28,58; 1 Kor. 15:10)
 • Wij zijn rechtvaardig en heilig (Efeze 4:24)
 • Wij zijn uit God geboren, en de boze, de duivel, kan ons niet raken (1 Joh. 5:18)
 • Wij zijn uitgekozen om vrucht te dragen (Joh. 15:16)
 • Wij zijn verborgen met Christus in God (Kol. 3:3)
 • Wij zijn verzoend met God (2 Kor. 5:18,19)
 • Wij zijn vrijgemaakt van de wet der zonde (Rom. 8:2)
 • Wij hebben deel aan Christus; wij delen in Zijn leven (Heb. 3:14)
 • Wij hebben toegang tot de Vader (Efeze 2:18)
 • Wij vermogen alle dingen in Hem (Fil. 4:13)
 • Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen (Fil. 3:20)

Reacties gesloten.