Van schuld verlost

De bijbel leert ons God kennen als de Schepper van hemel en aarde. We leren Hem ook kennen als de God die zijn schepselen intens lief heeft. God geeft mensen enorme ruimte om te leven in een door hem geschapen wereld.

De mens is geschapen naar Gods beeld.

Genesis 1:26 en 27
26 En God zei: “Laten We mensen maken, mensen die op Ons lijken. Ze zullen heel erg op Ons lijken. Ze moeten zorgen voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht, het vee, de kruipende dieren en voor de hele aarde.” 27 En God maakte de mens. Hij maakte hem zó, dat hij heel veel op Hem leek. De mens leek heel erg op Hem. Hij maakte een man en een vrouw. 

Vol liefde is Hij erop uit om samen te zijn met de mens. Alles was perfect en volmaakt. De bomen vol vruchten, de dieren leefden in harmonie met de mens. Het leven was eindeloos goed en dichtbij de Schepper.

De mens was echter geen marionet zonder wil of keuze. Er was een beperking waar de mens zich aan moest houden om de intense relatie met God te behouden. Die beperking was de vrucht van een boom. 

Genesis 2:15
Helaas werd de boom van kennis van “goed en kwaad” het struikelblok en het begin van een gebroken wereld. Een wereld waar het onvolmaakte en de dood heersen.

De bijbel doet onverbloemd verslag van mensen die worstelen met keuzes en leven in deze gebroken wereld. Er is zelfs rebellie tegen God gekomen. De mens wil het zelf doen zonder inmenging van een God die beperkingen oplegt. Het gevolg zijn oorlogen, haat, verraad, ontrouw enz. enz. Toch zijn er steeds weer mensen die ondanks alle tegenwerkingen God trouw willen blijven. Eerst gaat het om individuen maar later verkiest God een volk (Israël). Een volk dat afstamt van Abraham. Maar ook dat volk maakt veelvuldig keuzes die tegen Zijn wil in gaan. De gevolgen zijn dan ook desastreus. Hoogmoedige en trotse geestelijke leiders die hun eigen positie belangrijker vinden dan het uitvoeren van Gods wil, voeren het land en inwoners naar de ondergang. Later zou Jezus vaak met deze leiders in conflict komen. Zogenaamd belangrijke mensen die anderen overladen met schuld. De positie die mensen innemen is echter van geen belang in Gods Koninkrijk. Jezus maakte dan ook de opmerking “Vele eersten zullen de laatsten zijn.” Het lijkt er soms op dat God alles anders doet dan wij verwachten.

Het is opvallend hoe vaak God mensen aanstelt die daar menselijk gezien, helemaal niet voor in aanmerking zouden moeten komen, zo was Mozes een stotterende op de vlucht geslagen moordenaar. Paulus was weliswaar een godsdienstig man, maar vervolgde de gelovigen in Jezus. Matteüs was een tollenaar in dienst van de Romeinse overheid. Rachab was een prostituee. Maar al deze mensen hadden één ding gemeen. God koos hen uit voor een belangrijke taak en dat niet vanwege hun verdiensten.

Wij mensen zijn dus gemaakt naar Gods beeld en dat houdt in, dat wij ons heel goed beseffen wanneer wij tegen Zijn wil in gaan, want wij hebben een geweten. Dat geweten zorgt ervoor dat wij ons schuldig kunnen voelen, vooral als wij tegen Gods wil in handelen. Maar dat geweten stompt af naarmate wij meer en meer van God af dwalen. Ja we raken los van God. 

SPREUKEN 19:3 (BB)
Door zijn eigen dwaasheid loopt het verkeerd af met een mens. Maar daarvan geeft hij de Heer de schuld.

Schuld voelen

Schuld hebben aan foutief of nalatig handelen kan leiden tot schuldgevoel. Dat kan weer leiden tot spijt, maar lang niet altijd krijgt iemand, die zich schuldig maakt aan foutief handelen, persé spijt. Denk bijvoorbeeld aan moordenaars en mensen die verantwoordelijk zijn voor genocide. Lang niet allemaal hebben deze mensen schuldgevoelens laat staan spijt. Daar tegenover staan weer mensen die zich om de kleinste dingen zich enorm schuldig kunnen voelen. Schuld en spijt lopen lang niet altijd in de pas. Het voert hier te ver om alle oorzaken van schuldgevoelens te behandelen. Keuzes die anderen als verkeerd zien en jou als schuldige aanwijzen zijn ook niet altijd reële beschuldigingen. Een tiener die er voor kiest om een andere opleiding te volgen dan zijn of haar ouders wensen, kan teleurstelling teweeg brengen en ja daar is onze tiener schuldig aan, maar is dat fout? Als een andere tiener wel de opleiding gaat volgen die de ouders wensen, ondanks dat het volledig tegen het eigen verlangen in gaat, kan dat grote negatieve gevolgen hebben voor de tiener. Wie zou zich dan schuldig moeten voelen? Vaak ontstaat het schuldgevoel en spijt juist bij degene die anderen tevreden willen stellen en niet voor zichzelf opkomen. Schuld en schuldgevoel door mensen teleur te stellen of als gevolg van manipulatie kan iemands leven zo sterk beïnvloeden dat betrokkene levenslange psychische problemen kan krijgen. Psychiaters en maatschappelijk werkers hebben tegenwoordig dan ook volop werk. Schuldgevoelens die ontstaan door ons falen kan vaak worden opgelost door in gesprek te gaan en door vergeving te vragen. Maar oplossen is echter niet altijd volledig wegnemen. Meestal blijft het schuldgevoel wel ergens, zij het latent, aanwezig. Zoals suiker onzichtbaar wordt als het in de thee is opgelost, de suiker is ogenschijnlijk verdwenen, maar het geeft de thee wel een andere smaak. Zo ook met mensen, het hele leven wordt bewust of onbewust anders. De negatieve informatie in ons brein is niet volledig uit te wissen.

De hemelse schuld

Het hebben van schuld naar andere mensen en naar onszelf toe is al moeilijk, maar wij mensen hebben ook een hemelse schuld. Een schuld die ontstaat door een zondig leven. En die schuld is met geen enkele goede daad in te lossen.  

Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen in hoofdstuk 3 Dat alle mensen hebben gezondigd en op basis daarvan iedereen zonder God zou moeten leven. Niemand verdient het eeuwige leven. 

Maar het hebben van schuld en als gevolg daarvan een schuldgevoel dat leidt tot oprechte spijt heeft voor onze Hemelse Vader grote waarde.

Mensen die zich schuldig voelen, kunnen de stap naar schuld belijden en om vergeving vragen gemakkelijker zetten dan hoogmoedige mensen.

In zijn boek Schuld en schuldgevoelens schrijft Dr Paul Tournier

Jezus gebruikt een schuldgevoel niet om te veroordelen, maar om te redden! 

Romeinen 3:21-25
Nu heeft God een manier gegeven om de mensen vrij te spreken van hun schuld. Maar buiten de wet om. In de wet [van Mozes] en in de boeken van de profeten wordt daar al over gesproken. 22 Iedereen kan nu vrijgesproken worden, door te geloven in Jezus Christus. Het maakt voor God niet uit wie of wat je bent. 23 Want alle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor moeten alle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God [in hun leven]. 24 Maar door Gods liefdevolle goedheid worden ze vrijgesproken van hun schuld. Niet omdat ze dat verdienen, maar dankzij Jezus Christus. 25 God heeft Hem gegeven als manier om de vriendschap tussen God en de mensen te herstellen. Namelijk door Jezus’ dood. Mensen die dat geloven, kunnen vergeving krijgen voor wat ze verkeerd gedaan hebben. 

ROMEINEN 4:5 (BB)

Maar als je alleen op God vertrouwt en niet op je eigen prestaties, spreekt God je vrij van schuld. [Het is Gods geschenk.] Want God kan mensen die zich eerst niets van Hem aantrokken [en dus schuldig zijn], vrijspreken van schuld.

MICHA 7:18 BB

Welke god is als U? U vergeeft ons alle slechte dingen die we hebben gedaan. U denkt niet langer aan alles waarin uw volk U ongehoorzaam is geweest. U blijft niet voor eeuwig boos. Want U bent vriendelijk en liefdevol.

Psalm 51:19

Het offer waar U naar verlangt, is, dat ik werkelijk spijt heb van wat ik heb gedaan. U stuurt nooit iemand weg die werkelijk spijt heeft.

Verlost en bevrijd door Jezus!

ROMEINEN 8:33 (BB)

Wie zal de mensen die door God zijn uitgekozen, nog ergens van kunnen beschuldigen? God Zelf heeft hen vrijgesproken van schuld!

Voor God bestaat er niet zoiets als, latent aanwezig. Hij doorziet immers alles. Geen grijs gebied dus. Als God vergeeft dan is de beschuldiging voor 100% weg en mag je weten dat je voor Hem brandschoon bent. Jezus is de verlosser! Ook de jouwe?

Als je gebed nodig hebt kun je dit aangeven op het contactformulier. Wij willen graag voor jou bidden!

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.