Keuze voor Jezus

Voor Jezus kiezen is de grootste daad van jouw leven. Je kiest ervoor om bij Hem te willen horen. Dat houdt ook in dat je vergeving vraagt voor al jouw fouten, die jou van God verwijderden. Je wilt een nieuwe start maken, een start die geen einde kent!

Lees in de Bijbel Handelingen 2:38: “En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” Laat die tekst goed tot je doordringen. Bekeer je, wil zeggen dat je een ander leven wilt (en stoppen met alles wat jou van God afhoudt). Heb je echt spijt van dingen die je gedaan hebt? Soms heb je gewoon de verkeerde keuzes gemaakt, maar het kan ook zijn dat je andere mensen verdriet hebt aangedaan. Het zijn allemaal dingen die God wil vergeven. Hij wil er zijn voor jou. Sterker, Hij heeft een geweldig offer gebracht om jou te vergeven. Jezus, de Zoon van God, heeft zich als een vlekkeloos lam laten kruisigen en is gestorven ook voor jouw schuld. Je mag bij Hem horen. Vraag of Hij jouw zonden wil vergeven, verder is het belangrijk dat je gedoopt wordt en de Heilige Geest ontvangt. Je bent dan Zijn kind. Wil je Hem echt gehoorzamen?

Bidt het volgende gebed:
Here Jezus, ik erken dat U Gods Zoon bent. Ik erken dat U gestorven bent aan het kruis en mijn zonden en schuld hebt gedragen. Wilt U mijn zonden, mijn falen mijn tekortkomingen vergeven? Ik geef heel bewust mijn leven aan U, omdat ik weet dat U waarachtig Gods Zoon bent. Here Jezus, wilt U mijn leven vullen met Uw heerlijkheid. Ik dank U dat U mij al kende, lang voordat ik U vond. Maar nu heb ik U gevonden en ik verheug mijzelf erop om een nieuwe start te maken samen met U. Jezus, U bent geweldig! Heer, ik beloof U dat ik mijzelf zo snel mogelijk zal laten dopen. Ik wil graag de Heilige Geest ontvangen zoals in de bijbel staat. Ik wil U volgen, U bent Mijn Koning. Amen.

Als je het bovenstaande gebed met een waarachtige overtuiging hebt gebeden, dan wordt vanaf nu alles anders. Niet dat je plotseling onfeilbaar bent geworden of dat er nooit iets meer tegenzit. Je hebt gekozen voor Jezus en dat betekent dat jouw naam vanaf nu staat opgetekend in het boek des levens. Je hoort bij Jezus en je mag weten dat je altijd met Hem kunt praten, overleggen en vragen stellen die je maar wilt. Doel van alles is om Gods leiding te zoeken. Soms wil God namelijk weleens iets anders dan jij wilt en dan zul je toch Zijn weg moeten gaan. Jezus zegt in het evangelie van Johannes tegen een van de Joodse leiders (Nicodemus) dat niemand het Koninkrijk van God kan binnengaan als je niet bent opnieuw geboren bent. Een serieuze keuze voor God opent voor jou de deur!

Geef even een berichtje via het contactformulier en ook wij zullen voor jou bidden! En vooral God danken dat jij Hem hebt aangenomen als jouw verlosser!

Reacties zijn gesloten.