Ik kan niet geloven dat…

Ik kan niet geloven
dat wij het resultaat zijn
van toevallig samengesmolten atomen
en eiwitten die groeiden in miljoenen jaren,
tot mensen zoals jij en ik.
Ik kan niet geloven
dat de natuur zoiets kan creëren,
zonder verstand en zonder een Schepper
die vol is van liefde en verlangen.

Ik geloof dat God het was die sprak
en dat alles ontstond door Zijn Woord,.
Licht begon te stromen in het duistere heelal.
en de wateren scheidden zich van het land
Zelfs de zon en maan hebben Hem gehoord,
en al de sterren, meer dan het grootste getal.
Leven kwam in zeeën en stromende rivieren.
Continenten werden gevuld met dieren groot en klein,
Vogels vulden de hemel met hun verheven lied.
Ik hoor Zijn stem nog weerklinken
als een echo met die rijke woorden
die aan ons allen zijn gegeven.
“ER ZIJ…”
Zijn schepping kwam tot leven,
een gift voor jou en mij.

I cannot believe
that we are the result
of randomly fused atoms
and proteins that during millions of years,
grew into people like you and me.
I cannot believe
that nature could create us,
without a mind and without a Designer
who is full of love and desire.
I believe it was God who spoke
and all was created through His Word.
Light began to flow into the dark universe.
and the waters separated from the land
Even the sun and moon have heard that sound,
and all the stars, countless and all around.
Life came in seas and flowing rivers.
Continents were filled with animals big and small,
Birds filled the sky with their lofty songs.
I still hear His voice sound like an echo
with those rich words that have been given to all.
“LET THERE BE…”
His creation came to life,
a gift for you and me.
© Jan Peter Kapteijn

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.