Niet uit werken?

Als je in de Bijbel-app van YouVersion zoekt in de Herziene Statenvertaling (HSV) met de woorden “Niet uit werken” dan krijg je 2 teksten voorgeschoteld: Efeziërs 2:9 en Jakobus 2:24. Het zijn teksten die op het eerste gezicht haaks op elkaar staan. Ja sterker, het lijkt dat beide teksten elkaar tegenspreken…. Continue reading

Een tijd van verwarring

Door alle eeuwen heen zijn er oorlogen geweest met veel gruwelijkheden. Hele volkeren zijn achtervolgd en uitgeroeid, daarnaast waren er de nodige natuurrampen zoals hongersnoden, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, branden en orkanen.In het bijbelboek Mattheüs hoofdstuk 24 lezen we dat dit alles nog maar het begin is van wat ons te wachten… Continue reading

Geloven voor beginners

Deze website wil jou kennis laten maken met de God, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Dit is een bekende tekst van Visje. Oké, veel mensen geloven dat het ontstaan van onze planeet en het universum helemaal te danken is aan de grote “big bang.” Dat is trouwens… Continue reading

Geloof

Wat is geloof?“Het geloof is de zekerheid van de dingen, die men hoopt en de overtuiging van de dingen die men niet ziet” (Hebr. 11:1). Het is dus: een zekerheid een overtuiging iets dat je niet ziet. Wat geeft aan mensen de zekerheid dat God bestaat? Dat is bij elk… Continue reading