Wat is geloof?

Wat is geloof?
“Het geloof is de zekerheid van de dingen, die men hoopt en de overtuiging van de dingen die men niet ziet.” (Hebr. 11:1)

Het is dus:

  • een zekerheid
  • een overtuiging
  • iets dat je niet ziet.

Wat geeft aan mensen de zekerheid dat God bestaat? Dat is bij elk mens bij zijn geboorte meegegeven. Ja maar waarom geloven dan veel mensen niet in het bestaan van God? Er zijn toch mensen die niets geloven, bijvoorbeeld atheïsten. Maar er zijn ook mensen die niet in God geloven maar in hele andere dingen zoals, God dat ben jezelf. 

Geloof kennen we o.a. van christenen en Joden, zij geloven allemaal in dezelfde God. De Schepper van de hemel en de aarde. De christenen geloven in de bijbel, die bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament. De Joden geloven alleen het Oude Testament. Maar wat moet je nu geloven?

Het belangrijkste is dat de hemel en de aarde geschapen zijn door God. Dat Hij jou kent en niets liever wil dan dat jij bij Hem wilt horen. Toen God de aarde gemaakt had was alles zeer goed. De hele schepping ademde zijn goedheid uit. Dat gold ook voor de natuur, de dieren maar ook voor de mens. Adam en Eva waren geschapen naar het evenbeeld van God. Ze waren dan ook dagelijks in de nabijheid van God.

Omdat de mens is geschapen naar het beeld van God zelf, beschikt de mens ook over een eigen wil. Ze konden ervoor kiezen om Hem trouw te zijn of om Hem te verwerpen als hun enige bron van leven. En daarmee ging het fout. Adam werd verleid door de slang en Adam verleidde Eva. Hierdoor kon de mens niet meer omgaan met God zoals daarvoor. Het gevolg was schaamte, eenzaamheid. De zonde had toegeslagen. Het verdriet van God was groot, want niet alleen de mens was de relatie met zijn Schepper kwijt. Ook God was de relatie kwijt met zijn schepsels.

God had wel een antwoord. Door de hele bijbel heen openbaart Hij een plan om de relatie met mensen weer te herstellen. Dat plan zou Hem veel kosten, maar het was zo mooi en zo verrassend dat alleen Hij dat kon bedenken. Jezus werd geboren als Verlosser. Hij zou de relatie met God herstellen. Via het kruis van Golgotha werd Hij degene op jij mag vertrouwen als de Middelaar die zijn leven heeft gegeven om jouw weer tot de Vader te brengen.

Wie in Hem (Jezus) gelooft gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven. Aan jouw geloof, hecht God zoveel waarde, dat het voldoende is voor het herstel van de verbroken relatie. De zonde is weggewist en er is vergeving door het offer van Jezus.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.