Beloften aan gelovigen

Lucas 10 : 1-24

Toen Jezus 70 volgelingen uitzond, waren dat geen apostelen maar leerlingen. Zijn opdracht was: 3 Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Niet geheel zonder gevaar dus. Maar met de opdracht was er ook een bemoediging.  6 Wie naar jullie luistert, luistert naar mij, en wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst Hem af die mij gezonden heeft. Bij terugkomst vertelden de leerlingen dat zelfs de boze geesten zich aan hen onderwierpen in de naam van Jezus.

Tussen de wolven waren de leerlingen veilig want Jezus gaf hen macht en autoriteit. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! 19 Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden.  Het Bijbelgedeelte gaat verder en komt tot een geweldig climax 20 Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’ 21 Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.  Aan eenvoudige mensen. Dat strookt helemaal met de belofte in Marcus 16 : 17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen.

Het bijzondere is dat de geheimenissen van Gods Koninkrijk niet zijn geopenbaard aan professoren, de geleerden of hooggeplaatsten. Maar aan degenen die tot geloof zijn gekomen, is de kracht en autoriteit van Gods koninkrijk bekend gemaakt. Dit doet mij trouwens ook denken aan de geboorte van Jezus. Waren het niet de eenvoudige mensen die het goede nieuws als eerste ontvingen? Maria, Martha, de herders, en de wijzen moesten (helemaal) uit het Oosten komen.

Lucas 10 : 23, 24 Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen: ‘Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien! Want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.’ 
En met die fantastische woorden mogen wij als gelovigen functioneren. SAMEN met HEM!

Is het Woord van God de leidraad in jouw leven?

Het is dan is niet zo heel belangrijk bij welke kerk je hoort!
Als Jezus centraal staat en jij en jouw geloofsgenoten Hem volgen, dan heb je een rijk leven.

Een erg belangrijke uitspraak van Jezus staat in:

Johannes 13: 34-35
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.”

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.