Samen op weg

In ons geloof staan we er niet alleen voor. In de eerste plaats is er onze God die altijd bij ons is.
Dat is een gegeven, of we Zijn aanwezigheid voelen of niet. God is er. Heel mooi wordt dat verwoord in:Psalm 145: 18 (de hele psalm is trouwens een pronkjuweel)


14 ‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen, wie gebukt gaat richt Hij op.
15 Allen zien hoopvol naar U uit, U geeft brood, op de juiste tijd.
16 Gul is Uw hand geopend, U vervult het verlangen van alles wat leeft.
 17 Rechtvaardig is de HEER in alles wat Hij doet, Zijn schepselen blijft Hij trouw.
18 Allen die Hem aanroepen is de HEER nabij, die Hem roepen in vast vertrouwen.
 19 Hij vervult het verlangen van wie Hem eren, Hij hoort hun klacht en komt te hulp.
20 De HEER waakt over wie Hem liefhebben, maar wie Hem afwijzen, vaagt Hij weg.’
21 Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER, en alles wat leeft

Zijn heilige naam prijzen, tot in eeuwigheid.

Samen met God op weg! Maar ook met de mensen om ons heen. Ons gezin, onze medegelovigen maar ook hen die (nog) niet met God leven. Door het leven met God zullen we in staat zijn om keuzes te maken, liefdevol te reageren, geen kwaad met te kwaad vergelden. Onze eigen positie niet als inzet tot een strijd te maken. Nederig zijn en kunnen dienen maar ook dapper in het volgen van onze Heiland. 
Wij dienen er te zijn voor onze naasten en laten zien wie we zijn en van waaruit wij leven.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.