Wonderen bestaan!

Wonderen gebeuren nog steeds!

Wonderen op basis van gebed!
Dat zijn niet zomaar gebedjes die even afgeraffeld worden zodat er als bij toverslag weer een wonder gebeurt. Zo werkt het dus niet en zal het ook nooit zo werken. De basis van Gods ingrijpen is gebed dat recht uit het hart komt. Dat kan een bepaald verlangen van degene zijn die bidt. God kan door gebed met de bidder in contact komen en hem of haar van alles duidelijk maken. Dat kunnen ook zaken zijn die je moet weten of doen voor God kan ingrijpen. Maar je mag vertrouwen op de beloften die in de bijbel staan. Zoals deze: “Bid en u zal gegeven worden”. Voor veel mensen klinkt dat veel te eenvoudig en lijkt het haast ongelooflijk. Anderen koppelen aan het bidden een enorme strijd vast, waardoor een genezing als het ware voortdurend gevecht wordt. Als dan genezing uitblijft is daar vaak de schuldvraag. Heb ik niet genoeg gebeden of is mijn geloof te klein? Feit is dat Jezus ons niet oproept om langdurig of met veel omhaal van woorden te bidden, maar Hij kon niets doen zonder dat Hij het de Vader zag doen.

Johannes 5:19b-21: “Waarachtig, Ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal Hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan! Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.”

In Jakobus 5:16 staat: “Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.” Dat geldt niet alleen voor genezing. God wil jou helper zijn.

Psalm 54:6: “Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.”

Heb je gebed nodig?
Graag willen wij op basis van het bovenstaande jou helpen met gebed. Je kunt daarvoor het contactformulier gebruiken en daarin kort en duidelijk omschrijven waar je gebed voor nodig hebt.

De bijbel staat vol met beloften over genezingen herstel. Ja ook voor jou en gewoon hier in Nederland.
Bekijk het volgende filmpje maar eens:

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.