De relatie van je leven

image_pdfimage_print
God heeft de wereld zo lief dat Hij zijn enig geboren zoon heeft opgeofferd, zodat de relatie kon worden hersteld. Een relatie gebaseerd op geloof. Nu gaan we iets moeilijks beleven. In Math. 7:21-23 lezen we: ‘Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.’ 
Een vrijblijvend geloof is niet het geloof zoals God het bedoelt. Zelfs niet als je uit zijn naam van alles hebt gedaan of misschien noch doet. Zieken genezen, boze geesten uitdrijven allemaal niet genoeg. Wordt geloven dan niet extra moeilijk? Want als je al niet eens zieken kunt genezen of boze geesten kunt uitdrijven. Helaas het zijn mooie dingen die niet leiden naar wat God verlangt. De kern van het stukje uit Math. is ‘maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.’ Laat ik maar direct tot de kern van dit betoog komen. Het gaat om de relatie en vooral om daar naar te handelen.  We kennen die situatie maar te goed. Zeggen dat je verliefd bent en het voelen is een ding. Je kunt zelfs je liefde in een liefdeslied verwoorden of een schitterend gedicht maken. Maar je partner op wie je verliefd bent wil dat er een echte serieuze relatie is. Dat je betrokken bent in elkaars dagelijkse dingen.  
Zo ben ik ooit lid geweest van de Elvis Presley fanclub. Ik kende iemand die echt alles wist van Elvis. Waar hij geboren was, waar hij woonde, welke platen hij gemaakt heeft en met wie, ook al zijn optredens behoorden tot de parate kennis. Leuk hoor maar als hij Elvis op straat zou tegenkomen dan zou Elvis hem geen blik waardig keuren. Niet omdat Elvis zo onaardig was maar gewoonweg omdat hij zijn grote fan niet kende. God vraagt dus om een relatie, Hij wil jou echt kennen! En jij Hem?

Dit vind je misschien ook leuk...

Reacties gesloten.