Geweldige beloften

De bijbel staat vol met geweldige beloften voor hen die het Woord van God serieus nemen.

Weten jullie het dan niet? Hebben jullie het dan niet gehoord? De Heer is de Maker van de hele aarde. Hij is een eeuwige God. Hij wordt niet moe en raakt niet uitgeput. Hij is zóveel wijzer dan wij, dat wij Hem niet kunnen begrijpen. Mensen die moe zijn, geeft Hij nieuwe kracht. Uitgeputte mensen maakt Hij weer sterk. Zelfs jonge mensen zullen moe worden en uitgeput raken. Zelfs jonge mannen zullen struikelen en vallen. Maar mensen die op de Heer vertrouwen, zullen nieuwe kracht krijgen. Ze zullen opstijgen als een arend. Ze zullen lopen, maar niet moe worden. Ze zullen verder gaan, maar niet uitgeput raken.’ JESAJA 40:28-31 .

Een veilig gevoel dat God jou kracht geeft, maar als je daar dan niets van merkt? Als er veel teveel problemen op af komen. Alsof het lijkt dat niets lukt en alles fout gaat. Waar is dan die beschermende God?
Om die vragen te beantwoorden moet je weten dat wij mensen te maken hebben met onszelf maar ook met de tegenstander van God. Wij zijn geschapen door God. Als zijn schepsels heeft Hij ervoor gekozen om ons een eigen wil te geven. Wij kunnen kiezen bij wie wij willen horen. Bij het Koninkrijk van het licht of bij het koninkrijk van de duisternis. Onze keuzes bepalen heel sterk onder wiens invloed wij zijn. Verleidingen zullen blijven komen, zelfs al ga je in een klooster zitten. Maar als je God serieus zoekt zal Hij zich laten vinden.

Lees zijn Woord (de Bijbel) en begin bijvoorbeeld met het evangelie van Mattheüs

Bidt regelmatig en uit je dankbaarheid naar God. Stel vragen en luister of je in alles Hem kunt verstaan. Dat kan heel direct zijn, doordat God echt tegen je spreekt of door middel van bijbel teksten of door bepaalde gebeurtenissen. Hoe dan ook, door gebed krijg je contact met God en begin je met Hem een relatie. Heb je ergens moeite mee of heb je te maken met ziekte of tegenslag? Laat dan anderen voor jou bidden. God kan en wil ingrijpen in jouw situatie.

Handel naar je geloof. Laat anderen merken dat je bij God hoort. Niet alleen met woorden maar ook met daden.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.