God vertilt zich niet

Donderdag 1 juni 2017.

Het was een warme avond en eigenlijk best wel relaxed om te evangeliseren in de stad Groningen. Een klein clubje (3 mensen) maar vol goede moed. Het gaat er tenslotte om dat we de mensen over Jezus vertellen. Dat hebben we gedaan. Dit keer vooral met studenten. Mensen die dus gewend zijn om alles kritisch te benaderen. Het is dus steeds oppassen om niet in eindeloze discussies terecht te komen. De focus moet zijn om te blijven getuigen over wie Jezus is en waarom Hij gestorven is. Toch probeerde een jongen ons uit te dagen met de opmerking of God almachtig is. Ja dat is Hij. Maar… ja en dan ga je toch voorzichtig worden. 😉 Kan God een steen scheppen die zo groot en zwaar is dat Hij die niet kan tillen?

Bij een ontkennend antwoord is God dus niet almachtig en bij een bevestigend antwoord ook niet. Maar God is een heilig God en doet geen dingen die nutteloos zijn.

Hij is de Rots

De bijbel geeft nog meer dingen aan die onmogelijk zijn voor God. God maakt niet ziek, brengt geen verleiding. Jakobus 1:13 “niemand mag zeggen dat een verleiding “van God” gekomen is“.

Het waren al met al leuke gesprekken en we hebben echt kunnen vertellen over het heilsplan en dat je direct met God kunt spreken. Als je twijfelt over Zijn bestaan. Vraag dan of Hij je zichzelf wil openbaren. Jacobus 1:5 “En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden”. Maar dan wel luisteren en de antwoorden serieus nemen. Ik bid dat de jonge mensen die wij hebben gesproken Jezus zullen gaan accepteren. Ik heb ontdekt dat evangeliseren je sterkt in je eigen geloof. Hele mooi zijn de woorden van Paulus in de Romeinenbrief: 10:9-10 “Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met heel uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden.” En dat is een waardevolle boodschap voor iedereen! Nog even over die grote steen.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.