Gebed op de kade

Harm en ik hebben gisteren totaal 5 schepen bezocht. Met veel mensen konden we over Jezus spreken. We hebben bijbels, ijsmutsen en scheepjesflessen uitgedeeld. Op een paar schepen waren we door alle drukte niet echt welkom, maar ook daar konden we toch altijd wel iets vertellen over het evangelie.

Op De Vos Start, kregen we een gesprek met een officier uit Friesland. Deze man vond dat alle geloven sterk op elkaar lijken. Nou daar had Harm wel iets over te vertellen. Bijvoorbeeld de vele profetieën over Jezus in het Oude Testament die zonder mankeren allemaal zijn uitgekomen. Maar er zijn ook profetieën over onze tijd geschreven die we letterlijk kunnen zien gebeuren. Het werd een emotioneel gesprek. Op hetzelfde schip werkt één Filipijns bemanningslid. Op mijn vraag of ik deze man mocht spreken, was het antwoord positief. En zo kon het gebeuren dat een zekere Joël tijdens een verfklus ineens naar de brug werd geroepen. Terwijl Harm druk in gesprek was over Bijbelse profetieën, sprak ik met Joël, over o.a. de kracht van gebed. Ondanks alle sociale media die de schepelingen verbinden met het thuisfront blijft gebed toch het meest krachtige wapen dat wij christenen hebben. Joël was erg blij met de Tagalog bijbel die hij cadeau kreeg. Een scheepjesfles die we aan de Friese officier overhandigden, krijgt een mooie plek op de brug. Na het afscheid vroegen we of Joël nog even mee wilde lopen naar de auto.

Daar hadden we een paar mutsen voor hem en voor zijn vriend aan boord. Op mijn vraag of wij voor hem en zijn familie mochten bidden antwoordde Joël, “Yes, of course.” En dus stonden er drie man op de kade te bidden om God te vragen om bescherming voor het gezin van Joël en uiteraard voor hemzelf en zijn schip. Waar twee of meer in Zijn naam bij elkaar zijn, daar is Hij in hun midden. De kade was voor even onze kleine kerk.

Vanochtend las ik Romeinen 10:12 Hij geeft zijn rijkdom aan alle mensen die een beroep op Hem doen.13 Want er staat ook: ‘Ieder die de naam van de Here aanroept, zal gered worden.

We hebben deze mooie boodschap kunnen delen met veel bemanningsleden. God is goed.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.