De strijd tegen gemakzucht

Het begon met een simpele vraag. Bij wie wordt er thuis regelmatig uit de bijbel voorgelezen? De vraag werd gesteld op de zondagsschool. Het aantal vingers bleef beperkt. Bij nog geen 40% van de kinderen lezen de ouders voor uit Gods Woord, weinig? Oh nee. Bij verreweg de meeste Christenen gaat de bijbel nauwelijks nog open. In het Reformatorisch Dagbladstond een artikel hierover. 

“De Bijbel is voor veel mensen een lastig boek geworden. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) meldde vorige week dat een op de vijf (volwassen) Nederlanders er weleens in leest. Twintig jaar geleden was dat een op de drie. Het aantal mensen dat de Bijbel regelmatig of vaak leest, is nog harder gedaald. In 1996 las 18 procent van de Nederlanders minstens elke week in de Bijbel, in 2004 was dat 11 procent en nu nog maar 7 procent.

En dat terwijl de bijbelvertalingen steeds eenvoudiger worden. Hetgeen ik echter wel erg vaak hoor, is de opmerking dat God in alles voorziet. En dat is zo relaxed! Zaken als stille tijd, bijbelstudie, gebed, vasten. Het wordt allemaal ver naar de achtergrond geschoven. We hebben inderdaad een God die ons in alles wil voorzien. Maar Hij wil ook gekend worden en Hij wil zich ook zelf openbaren.

Een overbekende tekst is. “Wie zoekt zal vinden”  Ja die kennen we, maar de context, (het gedeelte voor en na de uitgelichte tekst) is die ook bekend en waar staat dat in de bijbel?

Ik heb lief wie mij liefhebben en wie mij ijverig zoeken, zullen mij ook vinden.  Spreuken 8:17 HTB

Ja maar die bedoelen we niet. Dat is het Oude Testament.
Nou daar komt ie dan in het Nieuwe Testament.

Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan.  Mattheüs 7:7 HTB


Dus we moeten bidden? Zeker maar de context gaat nog veel verder: 
Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open. En als hij u om een vis vraagt, geeft u hem dan een slang? Natuurlijk niet! Al bent u slecht, u geeft uw kinderen wat goed is. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader het goede geven aan wie Hem erom vragen. Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. Dat is in het kort wat Mozes en de profeten hebben gezegd.  Ga door de smalle poort het Koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij een wijde poort. En wat gaan daar veel mensen door! Pas op voor valse profeten. Zij komen naar u toe en doen zich voor als onschuldige schapen. Maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven. Aan hun doen en laten kunt u zien wat zij zijn, zoals men een boom kan herkennen aan zijn vruchten. U hoeft aan doornstruiken geen druiven te zoeken en aan distels geen vijgen. Als u wilt weten of een boom goed of slecht is, kijk dan naar zijn vruchten. Aan een goede boom komen geen slechte vruchten en aan een slechte boom geen goede. Alle bomen waar geen goede vruchten aan komen, worden omgehakt en verbrand. Niet alle mensen die Here tegen Mij zeggen, komen in het hemelse Koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse Vader wil. Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen Mij zeggen: “Here, wij hebben in uw naam . Here, wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen.” Maar Ik zal hun antwoorden: “Ik heb u nooit gekend. Ga weg! U bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan.”  Wie naar Mij luistert en doet wat Ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt. Het kan regenen, er kan een overstroming komen en het kan stormen. Maar het huis blijft staan, want het heeft een goede fundering. Maar wie hoort wat Ik zeg en zich er niets van aantrekt, is dom. Hij lijkt op een man die zijn huis op zand bouwt. Als dat huis te lijden krijgt van regen, overstroming en storm, stort het met veel lawaai in.’  Jezus zweeg. Ieder die Hem had gehoord, stond perplex. Want Hij sprak zo heel anders dan de bijbelgeleerden.
Mattheüs 7:8‭, ‬10‭-‬13‭, ‬15‭-‬19‭, ‬21‭-‬28 HTB

Door in de bijbel te lezen en door te bidden, leren we Gods weg kennen en daardoor zijn we in staat om de juiste weg te bewandelen!

 

Op Facebook startte ik een hele discussie doordat ik een opmerking plaatste bij een berichtje. Het ging erover dat Jezus aan de gemeente toevoegt en dat wij daardoor relaxed kunnen zijn. Ik heb zo mijn gedachten bij dat woordje relaxed. Dat komt denk ik door de gemakzucht die ik in de kerk(en) zie. Ja natuurlijk voegt God toe en ja natuurlijk kunnen wij de mens niet bekeren door onze inzet. Maar God wil ons gebruiken in dat proces. Volgens mij is dat altijd een geestelijke strijd. Wij zijn in het bezit van  een wapenuitrusting, Efeze 6: 13-17 die gebruik je om te verdedigen en aan te vallen. Eiogenlijk hoort vers 128 daar dan ook bij nl. gebed.

Het woord relaxed heeft een betekenis van ontspannen. Ja er zijn meer betekenissen te vinden maar vooral ontspannen is wel het eerste wat boven komt. Nou weten we allemaal de betekenis van ontspannen. uhh. ja, tot rust komen. De spanning eraf halen. Bijvoorbeeld een veer ontspannen. En juist daarmee verdwijnt de waakzaamheid. Als Jezus zegt dat Hij rust brengt, dan bedoelt hij innerlijke rust,de zekerheid dat we goed bezig zijn. Dus niks meer met de verleider te maken willen hebben, met alle gevolgen van dien! Wedergeboren Christenen zijn waakzaam en actief! 

Paulus schrijft aan de Filippenzen: 
“Wees altijd blij in de Heer! Ik zeg het nóg een keer: wees blij! Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij jullie. Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles. Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus. En, broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is. Doe alles wat jullie van mij geleerd, gezien en gehoord hebben. Dan zal de God van de vrede bij jullie zijn.” FILIPPENZEN 4:4-9 

Relaxed zijn en je geen zorgen maken, zijn beslist geen synoniemen! Je geen zorgen maken heeft te maken met de wat de toekomst brengt. Relaxed zijn is een houding van ontspannen. De waakzaamheid, zoals we die kennen als er gevaar loert, verdwijnt. 

 

Tot slot een dikke aanbeveling. Haal het stof van je bijbel, ga er dagelijks uit lezen en wees waakzaam! 

Wat de toekomst brenge moge mij geleid des Heren hand.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.