Evangeliseren door te getuigen!

Evangeliseren heeft voor veel mensen een negatieve lading. Je moet zo nodig zieltjes winnen. Je stoort mensen in hun bezigheden en je krijgt vaak afwijzingen. Maar evangeliseren is in de eerste plaats een opdracht van Jezus. Hij zei niet: “Ga alleen naar mensen toe, die jou daarom vragen”

In Lukas 10 lezen we ‘Jezus wees nog zeventig andere leerlingen aan. Hij stuurde hen twee aan twee vooruit naar de dorpen en steden waar Hij langs zou komen. Hij zei tegen hen: ‘Vraag God meer arbeiders te sturen om de oogst binnen te halen. Want er moet veel geoogst worden, maar er zijn te weinig arbeiders. Ga dan en vergeet niet dat Ik jullie er op uitstuur als lammeren tussen de wolven.’

En de grote opdracht die Jezus aan de discipelen gaf was:

Mattheüs 28:18b-20 ‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’

Als Jezus de 70 discipelen uitzendt zoals je kunt lezen in

Lukas 10:5-6 dan zegt Hij: ‘Breng vrede in elk huis dat je binnengaat. Woont daar een vredelievend man, dan zal je vrede over hem komen. Zo niet, dan komt die vrede bij je terug.’

Breng vrede! Wij hoeven niemand te veroordelen of af te wijzen. Wij zijn geroepen om vrede te brengen! Het is aan de ander om te het geloof in Jezus te accepteren of niet. Wij kunnen niemand bekeren dat doet God zelf. Vandaar dat er gesproken wordt over vredelievende mensen, want zij zullen openstaan voor het evangelie!

Het is mooi om te ervaren dat Jezus echt bij je is, dat er wonderen en tekenen zijn en dat er inderdaad mensen zijn van vrede! Het is dus aan ons, om te laten zien dat Gods Koninkrijk een Koninkrijk is van vrede, en daar mogen we over vertellen door… te getuigen! Te vertellen wat Hij in ons eigen leven doet en heeft gedaan! En dat Hij alle mensen die Hem aannemen wil vergeven en accepteert!

Het is geweldig om daarbij betrokken te zijn. Het maakt jouw geloof waardevol!

De teksten komen uit de bijbelvertaling Het Boek.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.