Ieder mens gelooft

Ieder mens gelooft! Nou ja… Niet allemaal op dezelfde manier, maar toch toch! Zelfs atheïsten geloven wel ergens in, al zou het maar in de evolutieleer zijn, of dat er ergens in het heelal nog meer leven is. Maar geloven in God die de wereld heeft geschapen en dat die God een liefdevolle God is, dat is voor veel mensen een stap te ver.

Het wordt nog moeilijker als gelovigen vertellen over hun relatie met die God. Het is voor velen moeilijk te accepteren. Dingen die je niet kunt zien en niet tastbaar zijn, daar willen veel mensen zich niet mee bezig houden. De wereld vertoont niet zoveel goeds en waarom zou God als Schepper dat allemaal toelaten? Die onzichtbare God, die alles maar laat gebeuren, het is niet te geloven!

Maar is God wel zo ver weg, en laat het God wel allemaal koud wat er hier allemaal gebeurt? Zelfs Jezus, die geboren werd als Gods zoon werd niet door iedereen geaccepteerd, terwijl Hij volop wonderen deed. Duizenden zieken werden genezen. Hij vertelde over een Hemels Koninkrijk, over een liefhebbende God die iedereen wil vergeven en accepteert! Toch werd Jezus gedood door de mensen aan wie Hij het evangelie bracht! Het evangelie dat vertelt, dat Zijn dood en opstanding de brug vormt naar God! Iedereen is welkom! Geloof en accepteer dat Jezus jou behoudt! Geloof, laat je dopen en wordt vervuld met de Heilige Geest. Zij die deze weg inslaan zien alles anders worden! Dat lijkt ongelooflijk, maar je moet het hebben beleefd om het te zien!

Het is een wonder dat God ondanks alles wat mensen elkaar en Hem aandoen, iedereen die knielt voor Hem, wil omarmen!

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.