Mij geschiede naar Uw wil

Deze uitspraak van Maria is onderwerpend en tegelijk ook ontroerend. De jonge Maria was in een bijzonder netelige positie geraakt. Ze was zwanger geworden terwijl ze in ondertrouw was met Jozef haar aanstaande man. Jozef was niet de vader van het kind. Dat betekende in die tijd nogal wat. Jozef zou haar verlaten en ze zou moeten trouwen met de vader van het kind. Maar… ze had met geen enkele man gemeenschap gehad!

Toen zij werd bezocht door een engel maakte deze haar duidelijk, dat haar zwangerschap, de vervulling was van de eeuwen oude profetie van Jesaja 7:14 ‘Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven. Jesaja profeteerde dit in de tijd van koning Achaz en hoewel deze profetie ook in die tijd zijn waarde had, werd deze ten volle vervuld door de zwangerschap van Maria.

Mij geschiede naar uw wil!

Hier worden we geconfronteerd met: luisteren naar de wil van God en accepteren wat Hij uitspreekt. Niet een echt populaire houding van ons mensen. Want wat doen wij graag ons eigen willetje. Toch… ondanks alle onzekerheid, is het voor iedereen de beste houding. Gehoorzaam te zijn aan God. Pas dan krijgt je leven de volle waarde die de Schepper alleen kan geven!

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.