Ochtendgedachten 6 juni 2023

Door Roeli Wijngaard.
 
Christus zal komen met majesteit en luister, dat zegt de Bijbel. Hij kwam de eerste keer om te dienen, rond onze jaartelling, om onze zonde op Zich te nemen en de dood te overwinnen door de satan te verslaan.
Hij deed dit uit liefde voor ons. Onverdiende genade schenkt Hij ons daarmee. Daardoor kunnen wij nu met vrijmoedigheid naderen tot de troon van God. We mogen een relatie met Hem aangaan en Hem en elkaar dienen, zoals Jezus ons liet zien. Hij nodigt ons uit om ons leven in Zijn hand te leggen, nu het nog kan.
Binnenkort komt Jezus namelijk terug. Aan de tekenen der tijden kunnen wij Zijn naderende voetstappen al ‘horen’. Dan haalt Hij Zijn gemeente Thuis. Daar mogen wij als gelovigen naar uitzien. Daarbij kan iedereen zich nu nog aansluiten, die mee wil.
Daarna zal de wereld door zeven jaren van verdrukking gaan onder leiding van de antichrist, wiens geest nu al door de wereld raast. Een periode van afschuw en rampen. Dat komt dan, omdat deze vernieler alles kapot zal maken wat God heeft geschapen. We zien daarvan de voortekenen al. Geen mooie boodschap, dat besef ik me terdege, maar wel de Bijbelse Waarheid.
Iedereen mag er over denken wat ie wil. Maar God heeft ons niet voor niets Zijn brief geschreven, om ons dit te onthullen. Hij wil dat iedereen hiervoor gespaard wordt. Maar Hij laat de keuze aan ons met de oproep: Kom tot Mij.
 
Wanneer iemand dat doet, dan zie je de gretigheid van God en kun je met mij zingen:
“O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij!
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij!
Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!”
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.