Ochtendgedachten 5 juni 2023

Door Roeli Wijngaard.

Ik zat te lezen in Deuteronomium vanmorgen. En wat mij daarin opviel zijn de gevolgen van ongehoorzaamheid aan God. Mozes moet dit het volk voorhouden. In hfdst 28, 29 en 30 gaat het over zegen en vloek. Wanneer het volk zich bezig houdt met afgoderij, diefstallen, overspel, moorden en dergelijke, zal dit gevolgen hebben. God zal zijn volk tuchtigen. Nu is het woord tuchtigen door God niet gebonden aan ongenadig neersabelen of iets dergelijks, maar Hij zal altijd vanuit bewogen medeleven en liefde handelen met herstel voor ogen; Het iemand zelf laten inzien, dat ie fout zit en hij de gevolgen over zichzelf afroept. God kan zijn volk tuchtigen door middel van droogte. Over dat tuchtmiddel is ook te lezen in Jeremia 14 en Haggai. Ook Openbaring heeft het over de twee getuigen, die macht zullen krijgen over het al dan niet onthouden van regen.

In onze tijd redeneren wetenschappers en politiek ook over het klimaat. De droge jaren van 1976 (?) en 2003 (?) zouden de aanloop zijn voor het probleem van droogte en opwarming van de aarde. Ik vraag mij dan af, wat de mediterrane zomer van 1540 daarmee te maken had? Hadden die negen maanden van droogte in het midden en westen van Europa ook te maken met een milieuprobleem? De droge zomers en uitgedroogde aarde in Afrikaanse landen? Of zouden het gewoon natuurverschijnselen zijn?

Vragen waar iedereen zich over kan buigen, maar niets van kan weten. Maar de grootste vraag aan ons is, hoe staat het met ons leven in afhankelijkheid van God, Die zegen en vloek voorhoudt aan iedereen. Wie kiest voor een leven met God, niet uit eigen inspanning, maar Zijn offer aanneemt tot verlossing en vrijheid en de relatie wenst aan te gaan met zijn Schepper, die zal zegen en overvloed kennen. Bovendien mag je dan uitzien naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.